Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Koolmees ontneemt gepensioneerden pensioenvermogen (10 dec. 2018)

Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 29 november heeft Martin van Rooijen van 50PLUS vragen gesteld om kortingen te voorkomen. De vragen gingen over de financiële tekorten die ontstaan door afschaffing van de doorsneepremie door minister SZW Koolmees. Deze minister wil in één keer de doorsneepremie voor werkenden afschaffen en de daardoor ontstane tekorten financieren uit de dekkingsgraad van de fondsen. Dat betekent overheveling van pensioenvermogen dat in de loop van de jaren is opgebracht door gepensioneerden, naar de belegde middelen van de werkenden om de tekorten in hun toekomstige pensioenaanspraken te financieren. Die  overheveling moeten wij allen samen zien te voorkomen. Want de geleidelijke invoering van een ander premiestelsel naast de doorsneepremie kan tekorten voorkomen. Dat is generationeel evenwichtig, maar dat is niet hetgeen Koolmees wil. Hij wil gepensioneerden deels van hun pensioenkapitaal beroven waardoor kortingen eerder dreigen en indexeringen nog vele jaren vergeten kunnen worden.


Het volgende werd gezegd op pagina 57 e.v. in dat debat (zie gele arcering in bijlage).
Minister Koolmees: Als we die doorsneesystematiek zouden afschaffen, zou de premie-inleg die jongeren doen dus eigenlijk veel meer waard zijn, wat dus zou leiden tot meer pensioenrechten. Als je afschaft wat in het huidige systeem zit, namelijk dat iedereen dezelfde premie betaalt, schaf je daarmee een subsidie af die nu van jong naar oud gaat; bij "oud" gaat het om de oudere werknemers, tussen de 40 en de 67 jaar. Dat betekent dat je die generatie moet compenseren. Daar zijn de heer Van Rooijen en ik het zeer over eens. Als je dat generationeel evenwichtig wil doen en als je het transparant en voorspelbaar wil doen, moet je dat in kaart gaan brengen. De CPB-sommen [zie pagina 8, tabel 2.1, onderste deel van bijlage] laten zien hoe je dat zou kunnen doen. (…) Dat kan bijvoorbeeld uit de dekkingsgraad, maar het kan ook — dan wordt het helemaal technisch — uit de dubbele transitie, namelijk niet alleen de overstap naar een nieuw contract maar ook de afschaffing van de doorsneesystematiek.

Martin van Rooijen: Ik haak aan op wat de minister in zijn eerste zinnetje zei, namelijk dat het ook kan via de dekkingsgraad. Ik heb dinsdag duidelijk gemaakt dat dit voor 50PLUS niet bespreekbaar is. Ik heb zelfs het woord "onaanvaardbaar" gebruikt. (…) Laat ik er duidelijk over zijn dat dit voor ons ondenkbaar is. Ik krijg er duizenden mails, filmpjes en wat dan ook over sinds dinsdagavond. Ik heb 40 jaar lang de goede premie betaald, als jongere en als oudere werknemer. (…) Het schijnt dat de dekkingsgraad dan macro 4% daalt. Dat zal voor fondsen met veel ouderen misschien wel 10% zijn. Dat betekent dat de nieuwe indexatie in een nieuw stelsel helemaal verdampt. Dat wordt afgepakt doordat je mee moet gaan betalen via een lagere dekkingsgraad. Dat is de vierde manier om de ouderen via de dekkingsgraad te pakken. Je hebt de lage rekenrente van de ECB, het verwachte rendement, de lage UFR en nu komt daar de doorsneeproblematiek bij. Dan worden gepensioneerden die 40 jaar de goede premie hebben betaald voor de vierde keer gepakt. De dubbele transitie betekent voor hen: dubbel gepakt.

Hiermee wordt de geplande pensioenroof door Koolmees uitgelegd en door Martin van Rooijen als ‘onaanvaardbaar’ bestempeld.

Laat tenminste de vier coalitiepartijen (bekijk ze hier) in de Tweede Kamer per email weten dat u deze regeling van minister Koolmees ook onaanvaardbaar vindt en bij de verkiezingen in maart 2019 met hun standpunt over de pensioenen rekening zal houden. Kopieer de tekst van Martin van Rooijen en stuur die tekst naar naam in.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 10 december 2018