Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Redelijke wensen van werknemers afgewezen (26 nov. 2018)

Werkgevers, werknemers en overheid hebben geen akkoord weten te bereiken over een nieuw pensioenstelsel. De Stichting Pensioenbehoud is teleurgesteld. We roepen alle partijen op om opnieuw te gaan onderhandelen. En om echt draagvlak te creëren, moeten daarbij ook senioren- en jongerenorganisaties aan tafel.

Dat het akkoord vooralsnog van de baan is, betekent dat gepensioneerden er in 2019 op achteruitgaan. En daarna wéér. Ook werkenden zien hun pensioen in waarde dalen. Dat is bijzonder slecht nieuws, zeker omdat de meeste pensioenen intussen al meer dan tien jaar niet meer verhoogd zijn. Een pensioenakkoord zou onder meer kortingen kunnen voorkomen in 2020 en 2021. Komt er geen pensioenakkoord, dan is het gevolg dat de huidige onterecht zeer strenge rekenregels voor de pensioenverplichtingen van kracht blijven, indexatie van pensioenen in de komende jaren zo goed als uitgesloten is en kortingen voortdurend op de loer liggen.

Pensioen gaat ons allemaal aan
Het is daarom van groot belang dat alle betrokken partijen snel het overleg hervatten. We moeten daarbij komen tot breed draagvlak, want pensioen is iets dat ons allemaal aangaat. Daarom horen ook de vertegenwoordigers vanuit jongerenorganisaties, seniorenorganisaties en de Pensioenfederatie aan tafel te zitten. Maakt dat het overleg niet ingewikkelder? Verre van dat. Want jong en oud weten elkaar – zo bleek ook tijdens de recente Debatmanifestatie Pensioenen – juist goed te vinden. We staan zij aan zij voor een goed en solidair pensioen. Laten we nu samen tot een breed pensioenakkoord komen.

Onderzoek Motivaction
Tijdens de debatmanifestatie in Utrecht werden de resultaten gepresenteerd van een door Motivaction ingesteld onderzoek (zie bijlage 1). Daaruit blijkt dat gepensioneerden behoud van koopkracht het belangrijkst vinden. Koopkracht. Ze zijn bereid minder zekerheid over de hoogte van hun pensioen te accepteren, zoals ook staat in de plannen waarover binnen de SER wordt onderhandeld, als daardoor de kans op indexatie toeneemt.

Scherpe keuzes
Het verbrede pensioenoverleg hoeft niet vanaf nul te beginnen. Samen met zeven andere senioren- en gepensioneerdenorganisaties hebben wij scherp voor ogen waar dat nieuwe pensioenstelsel aan moet voldoen. Zo kiezen de organisaties onder meer voor een pensioen dat weliswaar minder zeker is, maar ook meer kans biedt op verhoging.
Voor vragen hierover van Martin van Rooijen in de Tweede Kamer aan min. Koolmees zie bijlage 2 of bekijk deze pagina op www.tweedekamer.nl.

Zie ook de KNVG nieuwsbrief
Evenals het VDAB artikel of www.a2pers.nl

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 26 november 2018