Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe gepensioneerde langzaam wordt uitgekleed (12 nov. 2018)

Volgens het Nibud gaven de afgelopen jaren een sterke nivellering te zien op de Nederlandse inkomens. Dat meldde de Volkskrant op 30 oktober.

De economische crisis heeft sinds 2010 een sterk nivellerend effect gehad op de inkomensverhoudingen in Nederland. Werkenden en gepensioneerden met lage inkomens zijn over het algemeen stabiel gebleven of vooruitgegaan. Hoe hoger de inkomensgroep, hoe meer de koopkracht door de jaren heen is achtergebleven. Dat loopt op tot duizenden euro's per jaar. 

Dit blijkt uit meer jaren berekeningen van koopkrachtbureau Nibud op verzoek van ouderenpartij 50Plus (zie bijlage). Senator Jan Nagel wil de uitkomsten gebruiken bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer, vooral om aan te tonen dat veel gepensioneerden onevenredig veel hebben ingeleverd in vergelijking met werkenden. Koopkrachtplaatjes zeggen in de praktijk weinig over individuele koopkracht - daarin spelen veel particuliere factoren mee - maar wel over de globale inkomensverdeling, aldus de Volkskrant.

 

12 11 2018

 

Nagel kan zijn punt maken, want uit de cijfers blijkt ook dat ouderen met een modaal inkomen sinds 2010 veel meer in koopkracht achterbleven dan werkenden met een vergelijkbaar inkomen. De gepensioneerde, alleenstaande Jan Modaal (plusminus 36 duizend euro bruto inkomen per jaar) ging er vanaf 2010 tot komend jaar in koopkracht ruim 1.800 euro per jaar op achteruit, terwijl de werkende, single Jan Modaal slechts 300 euro inleverde.

Hoe hoger het inkomen, hoe groter het koopkrachtverschil tussen gepensioneerden en werkenden is opgelopen. Een ouder echtpaar dat samen anderhalf keer modaal, 49 duizend euro, ontvangt aan AOW en pensioen, is er jaarlijks 3.168 euro op achteruitgegaan. Een werkend stel dat samen een vergelijkbaar inkomen verdient, heeft 828 euro ingeleverd. De belangrijkste oorzaak van dat verschil ligt in de malaise bij de pensioenfondsen. De afgelopen jaren zijn de aanvullende pensioenen niet of nauwelijks verhoogd, soms zelfs verlaagd meldt de Volkskrant.

Zie ook de KNGV nieuwsbrief van 31 oktober 2018

 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 12 november 2018