Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

9 januari 2011

De Volkskrant bericht op 4 januari j.l. met een grote kop Pensioenkorting van de baan (lees hier), hetgeen dan na de verplichte aankondiging en een tweede meting door de DNB in 2012 zou moeten gaan plaatsvinden. Het is goed nieuws dat de meeste gepensioneerden nu niet worden gestraft voor een slecht opgezet systeem van beoordeling van de dekkingsgraad van hun pensioenfondsen. Toch schijnen zeven pensioenfondsen helaas te moeten korten per 1 januari 2011 en één daarvan is het pensioenfonds van Ballast Nedam met 3% zoals een begunstiger van de stichting liet weten. Maar die korting kan wel worden gecorrigeerd in de toekomst zodra het (weer) goed gaat met het pensioenfonds en laten we hopen dat deze correctie ook gebeurd t.z.t.

Er staat wel een onjuistheid in het artikel en wel dat de werknemers niet bereid zouden zijn om meer geld opzij te leggen voor hun pensioen. Het recente Household Survey van De Nederlandse Bank (lees hier) heeft echter aangetoond dat werknemers wél bereid zijn om meer premie te betalen voor meer zekerheid voor hun pensioen. Het zijn de werkgevers die nu hun personeelskosten op een onverantwoordelijke wijze willen verlagen. Maar dat hoeft helemaal niet als de vakbeweging iets minder jaarlijkse loonstijging zou eisen (dat geeft iets minder consumptie nu) en de werkgevers die loonruimte zou gebruiken voor verhoging om de pensioenpremies die uitgesteld loon vormen, te verhogen (dat geeft iets meer pensioen later) ter behoud van een robuust(er) pensioenstelsel.

Maar zijn alle zorgen nu voorbij? Helaas niet, want de dreiging van het variabel maken van alle pensioenen op basis van o.a. het beleggingsresultaat van het pensioenfonds en dat zonder de bestaande pensioenrechten te respecteren, is er nog steeds. Om dat te voorkomen spant de Stichting Pensioenbehoud zich sterk in en steeds meer begunstigers treden toe. Maar we moeten nog veel meer begunstigers krijgen om onze stem nog beter te kunnen laten horen. Geeft deze informatie door aan uw gepensioneerde bekenden s.v.p.