1

De Volkskrant bericht op 4 januari j.l. met een grote kop Pensioenkorting van de baan (lees hier), hetgeen dan na de verplichte aankondiging en een tweede meting door de DNB in 2012 zou moeten gaan plaatsvinden. Het is goed nieuws dat de meeste gepensioneerden nu niet worden gestraft voor een slecht opgezet systeem van beoordeling van de dekkingsgraad van hun pensioenfondsen. Toch schijnen zeven pensioenfondsen helaas te moeten korten per 1 januari 2011 en één daarvan is het pensioenfonds van Ballast Nedam met 3% zoals een begunstiger van de stichting liet weten. Maar die korting kan wel worden gecorrigeerd in de toekomst zodra het (weer) goed gaat met het pensioenfonds en laten we hopen dat deze correctie ook gebeurd t.z.t.

Er staat wel een onjuistheid in het artikel en wel dat de werknemers niet bereid zouden zijn om meer geld opzij te leggen voor hun pensioen. Het recente Household Survey van De Nederlandse Bank (lees hier) heeft echter aangetoond dat werknemers wél bereid zijn om meer premie te betalen voor meer zekerheid voor hun pensioen. Het zijn de werkgevers die nu hun personeelskosten op een onverantwoordelijke wijze willen verlagen. Maar dat hoeft helemaal niet als de vakbeweging iets minder jaarlijkse loonstijging zou eisen (dat geeft iets minder consumptie nu) en de werkgevers die loonruimte zou gebruiken voor verhoging om de pensioenpremies die uitgesteld loon vormen, te verhogen (dat geeft iets meer pensioen later) ter behoud van een robuust(er) pensioenstelsel.

Maar zijn alle zorgen nu voorbij? Helaas niet, want de dreiging van het variabel maken van alle pensioenen op basis van o.a. het beleggingsresultaat van het pensioenfonds en dat zonder de bestaande pensioenrechten te respecteren, is er nog steeds. Om dat te voorkomen spant de Stichting Pensioenbehoud zich sterk in en steeds meer begunstigers treden toe. Maar we moeten nog veel meer begunstigers krijgen om onze stem nog beter te kunnen laten horen. Geeft deze informatie door aan uw gepensioneerde bekenden s.v.p.  

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)