Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoopvolle ontwikkeling in denken over pensioen (1 okt. 2018)

In de Miljoenennota 2019 de onderstaande tekst opgenomen over pensioenen:

3.2 Pensioenen
Een goed pensioenstelsel moet passen bij de samenleving en de arbeidsmarkt.

Onze samenleving is pluriform en in beweging; hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Ons pensioenstelsel moet daarin meebewegen om toekomstbestendig te zijn. We hebben in Nederland een stelsel voor oudedagsvoorziening dat tot de beste ter wereld hoort, en we willen graag dat onze kinderen en kleinkinderen dat ook nog kunnen zeggen. Bij de vernieuwing van het stelsel zal het kabinet de sterke elementen behouden: collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, en de verplichtstelling die ervoor zorgt dat een heel groot aantal werknemers aanvullend pensioen opbouwt. Maar er is verandering nodig om aansluiting te houden bij een veranderende arbeidsmarkt en om te voorkomen dat het draagvlak voor het stelsel langzaam afneemt.


In het Regeerakkoord is, in lijn met eerdere SER-rapporten, een ambitieus pakket aan maatregelen opgenomen om het pensioenstelsel te vernieuwen.

Het is van belang dat het pensioen transparanter wordt voor deelnemers. De herverdeling via de zogenoemde doorsnee-systematiek verdwijnt, zodat iedereen op elk moment de pensioenopbouw krijgt die past bij de premie die voor hem of haar is ingelegd. Daarmee wordt het aantrekkelijker voor zzp’ers om mee te doen en gemakkelijker om keuze-mogelijkheden te introduceren. Zo onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om mensen bij pensionering een deel van hun pensioenvermogen als bedrag ineens op te laten nemen. Het kabinet heeft de SER gevraagd om advies uit te brengen over het pensioenstelsel. Sociale partners hebben hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid, gezien het arbeidsvoorwaardelijke karakter van het aanvullend pensioen. Het kabinet hoopt en vertrouwt erop dat op korte termijn samen met de partners de noodzakelijke stappen gezet kunnen worden. Na jaren van gezamenlijke probleemanalyse en gemeenschappelijk overleg is nu de tijd gekomen om samen ons pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst.

Daarin leest u gelukkig niet meer het invoeren van ‘persoonlijke pensioenpotjes’ en evenmin in de begroting van Sociale Zaken over pensioenen. Ook blijft de solidariteit intact met de mogelijkheid van negatieve financiële buffers die pech en geluk generaties voorkomen. Dat geeft ons het hoopvolle idee dat voortschrijdend inzicht bij dit kabinet heeft plaatsgevonden onder de verstandige druk van vakbonden en werkgevers. Ons aanvullend pensioen is en blijft een arbeidsvoorwaarde en wordt gelukkig dan ook géén financieel product.

Actie van samenwerkende ouderenorganisaties en enquête

De samenwerkende ouderenorganisaties (CNV Senioren, FNV Senioren, KBO-Brabant, KBO-PCOB, KNVG, NVOG, NOOM, De Unie en Verontruste Ouderen) organiseren in aanwezigheid van minister Koolmees op 19 november 2018 een debatmanifestatie rond pensioenen in de Jaarbeurs te Utrecht. U wordt hierbij opgeroepen om uw mening te geven over het standpunt van deze organisaties inzake criteria voor een aangepast pensioenstelsel (zie bijlage 1) en mee te doen aan een digitale enquête hierover in te vullen tussen 28 september en 19 oktober 2018. (Naar de digitale enquete

De mening van KNVG en NVOG over de Miljoenennota 2019 (bekijk hier de nieuwsbrief)

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 1 oktober 2018