1

De Volkskrant van 13 juni bericht dat de pensioenen aan de beterende hand zijn, maar dat een massale verlaging nog dreigt. “Ondanks de economische groei, hangt zo’n tien miljoen pensioenen nog steeds een verlaging boven het hoofd in 2020. Gemiddeld zal de korting nu uitkomen op 3 procent.”

Het artikel gaat verder. “Dit blijkt uit een overzicht dat de toezichthouder op de pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank (DNB), op 13 juni heeft gepubliceerd. Het gaat met name om de pensioenen van ambtenaren, in de zorg en de metaal. DNB baseert zich op de vermogenspositie van eind 2017 en heeft 157 fondsen doorgelicht. Daarvan staan 47 met in totaal 10,1 miljoen pensioenen er zo slecht voor dat ze in 2020 kortingen moeten doorvoeren of aankondigen.”

“De situatie is iets minder rampzalig dan een jaar geleden. Toen tekenden zich nog kortingen af van gemiddeld 9 procent. De positie van pensioenfondsen is sindsdien verbeterd, vooral door de gestegen aandelenkoersen. Ook de rente die cruciaal is bij de berekening van de vermogens van pensioenfondsen, is iets gestegen. Als deze trends zich voortzetten, kunnen kortingen mogelijk achterwege blijven.” 

Volgens de Volkskrant hebben de pensioenrechten van gepensioneerden en pensioenaanspraken van werkenden sinds 2007 fors aan koopkracht ingeleverd. Dat gebeurde doordat de pensioenaanspraken niet zijn verhoogd of zelfs iets verlaagd. Gemiddeld stegen de prijzen 15 procent sinds 2007, terwijl de pensioenen gemiddeld slechts met 2 procent omhoog gingen. Gepensioneerden leverden dus gemiddeld 13 procent koopkracht in. De pensioenaanspraken van werkenden bleven datzelfde percentage achter op de inflatie. Het schandelijke verlies aan koopkracht in 2018 ten opzichte van 2017 ziet er afhankelijk van het maandelijkse pensioen uit als volgt:

18 6 2018

Gelukkig eist de KNVG en NVOG van de politiek nu medezeggenschap bij de SER, zie deze nieuwsbrief van de KNVG van 16 juni 2018

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 18 juni 2018

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)