Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Beoordeling van huidig en nieuw pensioenstelsel (7 mei 2018)

De Europese Commissie heeft op 30 april j.l. haar Pension Adequacy Report gepubliceerd. Voor het gedeelte over Nederland (zie bijlage). Daarin stelt de Europese Commissie dat Nederland een goed pensioenstelsel heeft, maar moet werken aan aanvullend pensioen voor ZZP’ers.

In deze eens per drie jaar verschijnende publicatie wordt de mate van actuele en toekomstige toereikendheid van pensioenen in de landen van de Europese Unie geanalyseerd en vergeleken. De focus ligt deze keer op het voorkomen van armoede onder ouderen. Het rapport gaat per land nader in op knelpunten en oplossingsrichtingen bij het versterken van nationale pensioenstelsels. Over Nederland wordt opgemerkt dat meer moet worden gedaan aan de groeiende groep zelfstandigen, die geen of nauwelijks toegang heeft tot aanvullende pensioenen.

Interview met FNV voorzitter Han Busker

Op 29 april werd FNV voorzitter Han Busker (HB) geïnterviewd door Marcia Luijten (ML) van het programma Buitenhof over o.a. pensioenen. Hieronder de tekst van de ondertiteling van 28:07 tot 30:00 min. (Voor de gesproken tekst klik hier)

ML: De vakbond speelt een cruciale rol in de pensioenen. Er had allang een akkoord moeten zijn. Wat is het grootste struikelblok?

HB: Wij willen een geïndexeerd pensioen. Maar we willen de verplichtstelling overeind houden. Om de collectiviteit en solidariteit in stand te houden. Wij willen géén persoonlijke pensioenpotjes. Maar we zien steeds meer mensen buiten de pensioenregeling vallen. Bijvoorbeeld ZZP’ers. Dat is een struikelblok. Wij willen dat iedereen daaraan deelneemt. Daar koppelen wij ook aan dat er absoluut iets moet gaan gebeuren met de AOW.

ML: Daar gaan we nu even niet naar kijken. U wilt geen individualisering van de pensioenen. Kabinet en werkgevers zetten daarop in. Wat gebeurt er als u daar niet uitkomt?

HB: Wij tekenen niet voor een pensioenstslel waar wij niet achterstaan. Wij willen het vertrouwen in het pensioenstelsel herstellen. Dat moet gebeuren. Dan moet je een systeem bouwen waar mensen vertrouwen in hebben. Persoonlijke pensioenpotjes leveren 7 procent minder rendement op (volgens onderzoek DNB maar liefst 12%, ELD). En het tast ook de collectiviteit aan.

ML: En als er voor de zomer geen overeenkomst is?

HB: Dan is het aan de politiek om te handelen.

ML: Om in te grijpen?

HB: Ik denk dat je heel goed moet nadenken om in te grijpen. Je moet vooral zorgen om een systeem te bouwen waardoor iedereen in het land weer vertrouwen krijgt in de pensioenen.

ML: Veel succes en dank voor dit gesprek.

Voor de nieuwsbrief van de KNVG van 3 mei klik hier

 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 7 mei 2018