Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

6 maart 2011

Op 23 mei 2002 (!) werd in de NRC het artikel van ons bestuurslid Bernard van Praag geplaatst met de veelzeggende titel Laten pensioenfondsen zich aan hun woord houden (lees meer). Dat artikel heeft niets van zijn actualiteit verloren en legt de vinger op de juiste plek: verhoging van de pensioenleeftijd met aanpassing van de premies in lijn met de sterke stijging van de levensverwachting en kostendekkende premies.

De NRC heeft op 7 februari 2011 het artikel van Bernard van Praag geplaatst met als kop De Beerput is open gegaan, parlementaire enquete vereist (lees meer). Hierin wordt voorgesteld om naast de hoorzitting een echte parlementaire enquete te organiseren om de onderste steen boven te krijgen in dit miserabele pensioendossier. Daarom is ook het voorstel van Frits Bosch Laat CPB pensioenen narekenen  (lees meer) zo nuttig. Al wordt niet de illusie gekoesterd dat hierdoor de verdwenen miljarden zullen terugkomen.

Maar het bestuur heeft hierover wel een brief aan de leden van de hoorzitting op 31 maart a.s. gestuurd (lees meer). Daarin wijzen wij op de te lage premie-afdrachten in de jaren ‘80 en ‘90 die circa 75 miljard euro te laag moeten zijn geweest en wellicht oplopend tot 150 miljard euro. Wij wijzen er ook op dat de door de sociale partners gewenste maximalisatie van de premie op 20% veel te laag is. Het ABP heeft voor 2011 de premie onlangs verhoogd tot 21,9% wegens de stijgende levensverwachting en zo moet het ook, juist omdat ook de financiering van de AOW onder druk staat.

Intussen wordt er verder onderhandeld over de nieuwe pensioencontracten. Binnen de FNV zijn niet alle bonden het eens met het standpunt van de vakbondskoepel zoals blijkt uit o.a. het artikel FNV krijgt bonden niet op één lijn bij pensioenen (lees meer) evenals de uitslag van de enquete van de vakbond De Unie als tekst met bijlage als pdf (lees meer en lees meer  )waaruit duidelijk blijkt dat de overgrote meerderheid van de leden zekerheid van het vaste pensioen wensen.

Het artikel Pensioengok  in de Telegraaf van 5 maart j.l. (lees meer) geeft de huidige situatie goed weer. Vooral het onderdeel wat te doen met de bestaande vaste pensioenrechten geeft kennelijk hoofdbrekens. En juist voor dat onderdeel maakt de Stichting Pensioenbehoud zich sterk en zal o.a. hierop wijzen in de komende week tijdens twee gesprekken met leden van de Tweede Kamer (CDA en D’66).

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae