Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoopvolle ontwikkelingen in SER over pensioen (26 maart 2018)

Volgens De Telegraaf staat het individuele pensioenpotje nu gelukkig op losse schroeven. ‘Polderonderhandelaars kijken nu nadrukkelijk naar een ander pensioenmodel dat dicht aanzit tegen het huidige stelsel. Dat zeggen bronnen rond de Sociaal Economische Raad (SER) en de politiek. In de SER ligt al een jaar een conceptplan voor individuele pensioenpotjes, maar de vakbeweging is er uiterst ongelukkig mee. De bonden vrezen dat hun leden deze vergaande pensioenhervorming niet zullen accepteren, omdat er veel minder solidariteit tussen generaties in dit model zit. De onderhandelingen in de SER zijn de afgelopen weken in een stroomversnelling gekomen, omdat er ruimte ontstond om alsnog naar andere opties te kijken, zo zeggen bronnen. Als serieus plan ligt nu op tafel om vast te houden aan het collectieve pensioen.’ aldus de Telegraaf. De directeur beleid bij Metaalunie Jos Kleiboer namens de metaalwerkgevers is het daarmee eens en dat is een vooruitgang.

Volgens deze krant gaat het individuele model niet meer uit van een gegarandeerd pensioen. ‘De premie zou vast komen te staan en de pensioenuitkering werd onzeker. Vakbond FNV had hier grote moeite mee omdat er dan zogeheten geluks- en pechgeneraties konden ontstaan. Voor de ene generatie pakt het pensioen heel goed uit, voor een volgende wellicht veel slechter.’

Dat zou betekenen dat, nu het collectieve pensioen weer in beeld is, er wel eens weinig zou kunnen veranderen. ‘Wel zal dan de pensioengarantie worden losgelaten, maar nog altijd wordt er een belofte gedaan voor een pensioenuitkering. In slechte tijden lopen werkenden en gepensioneerden dan nog altijd het risico dat er gekort wordt of dat het pensioen niet wordt aangepast aan de prijsontwikkeling (indexatie).’ Maar dat is nu ook al het geval.

Het standpunt van de grootste vakbond FNV heeft zich eindelijk ook uitgekristalliseerd na een langdurige strijd van FNV Jong, die de overheid en sommige politieke partijen als D66 (onterecht) geloofden dat zij worden benadeeld, met FNV Senioren. Ook de CNV en andere vakbonden zitten nu behoorlijk op één lijn met de FNV. Dat FNV standpunt wordt goed omschreven door haar vicevoorzitter Tuur Elzinga (zie bijlage), voormalig lid van de Eerste Kamer die goed weet hoe de hazen lopen in de politiek.

Ook het Financieel Dagblad bericht over deze gewijzigde koers van de vakbeweging. Deze moet als één van de sociale partners nog wel de SER, lees de werkgevers als de andere sociale partner, hiervan overtuigen. Deze krant opent met de kop Reële contract weer op tafel bij pensioen-onderhandelingen sociale partners en vervolgt dan met ‘De vakbonden hebben te weinig vertrouwen in het pensioenresultaat in een stelsel met persoonlijke potjes.’ Wel staat het reële contract haaks op de pensioenplannen in het regeerakkoord. Die gaan uit van persoonlijke potjes in de opbouwfase. Volgens de krant heeft Gisella van Vollenhoven, divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen van DNB, vorige week op het congres van Pensioen Pro gezegd dat bij een pensioencontract met zachtere rechten een andere, hogere rekenrente denkbaar is dan de huidige risicovrije rente. Dat is hoopvol. Het is afwachten met welk advies de SER nu zal komen. Daar wacht ook minister Koolmees op.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 26 maart 2018