Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De verwachtingen voor uw koopkracht in 2018 (8 jan. 2018)

In de media stonden wederom helaas geen opwekkende berichten over de koopkracht van gepensioneerden in 2018. Zoals gebruikelijk worden vooral de salarisverhogingen van de werkenden breed uitgemeten, maar de gepensioneerden vergeet men vaak om te vermelden. Hierbij de meest actuele informatie.
Het loonplaatje van de gepensioneerden is negatief door een hogere inkomensafhankelijke bijdrage aan de zorgverzekeringswet. De AOW, die iedere gepensioneerde ontvangt, stijgt mee met de lonen en is daardoor wel positief. Minister Koolmees van Sociale Zaken geeft een overzicht van de koopkrachteffecten voor 2018.

8jan2018

Gepensioneerden met alleen AOW gaan erop vooruit of hebben koopkrachtbehoud door het verhogen van de zorgtoeslag en de jaarlijkse verhoging van de AOW. Ouderen met een individueel inkomen tot € 36.351 profiteren van de verhoging van de ouderenkorting waardoor ze minder belasting betalen. Maar allerlei overheidskosten gaan wel omhoog. De al jarenlang beperkte indexatie van de aanvullende pensioenen heeft echter een negatief effect op de koopkracht, waardoor de koopkracht van ouderen met €10.000 per jaar aanvullend pensioen per saldo licht negatief is (-0,1%). Een schandelijk fiscaal beleid van dit kabinet. Laat de Tweede Kamer uw onvrede hierover dan ook weten per email of brief.

Lees: Kamerbrief loonstrookjes en koopkracht 2018 

Herziening pensioenstelsel: de voordelen voor het kabinet zijn de nadelen voor je pensioen

http://www.vdab-talent.nl/Pensioenvisie/Koolmees/Pensioenvisie_Arnoud_VDAB.pdf