Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe ‘persoonlijke pensioenpotjes’ (niet) voor u uitwerken (27 nov. 2017)

Laten we eerst eens kijken hoe het huidige pensioenstelsel met de collectieve solidaire duidelijke uitkeringsovereenkomst voor u uitwerkt. Uw werkgever die is aangesloten bij een pensioenfonds zoals bij circa 92% van de werknemers het geval is, betaalt jaarlijks de pensioenpremie en mag daarvan maximaal 50% op uw salaris inhouden. De premie wordt belegd door het pensioenfonds. Het rendement erop levert in de praktijk bij grote pensioenfondsen na 40-45 jaar 3 tot 4 maal de inleg op in de vorm van de aan u toegezegde pensioenaanspraak voor een bepaald pensioenbedrag. Dat bedrag wordt bepaald als de contante waarde van de individuele pensioenaanspraak, dus iemands eigen pensioen-kapitaal binnen het pensioenfonds. Daartegenover staan de belegde middelen van het fonds.

Deze pensioenaanspraak oftewel uw eigen pensioenkapitaal valt onder het (voorwaardelijk) vermogensrecht volgens de Hoge Raad in 2012 en is dus uw persoonlijk eigendom, al kunt u er zelf niet over beschikken. Dat doet het pensioenfonds voor u en dat kunt u met vertrouwen aan uw pensioenfonds zonder winstoogmerk overlaten met een langdurig gemiddeld 6-7% per jaar. De werkgever is de klant van het pensioenfonds en u bent de crediteur met uw pensioenvordering op het pensioenfonds. Bovendien heeft het pensioenfonds de ambitie (niet de verplichting) om de koopkracht van uw pensioen op peil te houden door indexering van uw pensioen. Door slechte regelgeving van onze overheid sinds 2007 bleek indexering helaas niet altijd meer mogelijk en werd zelfs het korten van pensioenen - onterecht – afgedwongen. Dat was om de burger rijp te maken voor het accepteren van het veel slechtere stelsel van de politieke ‘persoonlijke pensioenpotjes’ met een misleidende voorstelling van zaken.

Het voorstel van onze regering
Uw huidige pensioenregeling maakt onderdeel uit van uw arbeidsvoorwaarde en wordt als sociale regeling uitgevoerd door de pensioenfondsen met de hierboven omschreven uitkeringsovereenkomst. ‘Persoonlijke pensioenpotjes’ in de politieke betekenis zijn echter een financieel product in de vorm van een individuele beschikbare premieregeling. Die wordt beschikbaar gesteld door de werkgever en wordt uitgevoerd door verzekeraars met winstoogmerk evenals door Stipp als enige pensioenfonds en wel voor de uitzendbranche. Hier https://www.stippensioen.nl/pensioen-bij-stipp/de-pensioenregeling/ is te lezen waarom een deelnemer zulke lage en onzekere pensioenrechten opbouwt voor zijn geld.

Allerlei risico’s worden niet gedeeld en deze zijn dan uw eigen financiële risico met daardoor een lager pensioen dan bij de uitkeringsovereenkomst. Bovendien weet u niet welke pensioenuitkering u bij pensionering kan verwachten. Daarbij is deze pensioenuitkering jaarlijks variabel en wordt óók niet geïndexeerd. U kunt over uw pensioenaanspraak ook niet zelf beschikken ondanks dat de naam ‘persoonlijke pensioenpotjes’ dat wel suggereert. Na overlijden vererft het resterende pensioenkapitaal óók niet, maar blijft het achter in het pensioenfonds precies zoals bij de uitkeringsovereenkomst. Voordelen van persoonlijke pensioenpotjes? Geen, alleen maar nadelen.

Deze overheid is verkoper van politieke woekerpensioenen om de uitspraak van Mark Rutte in 2010 tegen toenmalig premier Balkenende te parafraseren. U wilt toch niet in een dergelijk voorstel van onze overheid met zijn meelopers trappen? U bent toch veel te wijs om deze misleidende onzin te geloven? Laat dat dan ook horen aan de sociale partners van vakbonden en werkgevers, want daar ligt de macht voor de arbeidsvoorwaarden. Helaas is de overheid de grootste werkgever van Nederland en die wil de deelnemers zoals onze kinderen en kleinkinderen, een goedkoop maar slecht stelsel opdringen. Dat moeten we niet laten gebeuren. Daarom is het belangrijk om het Manifest Red ons pensioenstelsel (www.red-ons-pensioenstelsel.nl) te steunen via de website.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 27 november 2017