1

 De meeste wetenschappers op pensioengebied stellen duidelijk dat we ouder worden en dat we dus langer moeten werken zoals de Denen. Denemarken wil de pensioenleeftijd optrekken tot 71 jaar en het vroegpensioen afschaffen voor iedereen onder 45 jaar met een overgangsregeling voor ouder dan 45 jaar. Nog beter zou het zijn om de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting voor de huidige werknemers.

 Werknemers beginnen ook op latere leeftijd te werken dan vroeger door langere scholing, maar dat zal niet opwegen tegen later met pensioen gaan. Maar als we niets aan het huidige pensioenstelsel zouden wijzigen voor de huidige generatie werkenden, dan komt er op termijn een tekort aan pensioenvermogen voor de huidige jeugd indien de bestaande pensioenrechten worden gerespecteerd in een nieuw stelsel. Dus er moet iets gebeuren, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de gepensioneerden.

 De accountants van de NBA praten intussen alleen over de bestaande onzekerheid van de hoogte van de pensioenen en dat die onzekerheid beter zou moeten worden gecommuniceerd. Zij stellen “Pensioenfondsen berekenen de dekkingsgraad op basis van schattingen en veronderstellingen (sterftetafels van CBS en AG, ELD) over ontwikkelingen tot in de verre toekomst. Dat maakt pensioenuitkeringen per definitie onzeker”. Waarom als accountant niet gepleit voor oplossingen met meer zekerheid door altijd een kostendekkende premie te eisen? Want in de kern zijn pensioenfondsen onderlinge waarborgmaatschappijen. Pensioenverzekeraars hebben wel dezelfde problemen van financiering als pensioenfondsen, maar mogen wettelijk niet korten vanwege hun winstoogmerk.

 Nobelprijswinnaar Robert Merton stelt daarentegen voor om de collectieve pensioenen af te schaffen en over te gaan op individuele pensioenen. Wat hij er niet bij vertelt is dat de premie dan tot 4 maal zo hoog zal zijn als collectief en geen solidariteit meer bestaat tussen generaties zoals nu. Bovendien zal individuele keuring worden verlangd en dat is niet toegestaan bij collectieve pensioenen.

 Heeft u ook het programma van Zembla Het verdwenen pensioengeld op 5 februari j.l. gezien op TV? Dat verleden met te lage premies en het terugstorten van pensioenvermogen aan werkgevers waaronder de Rijksoverheid plus onjuist beleggingsbeleid sinds 1990 volgens Zembla breekt ons nog steeds op. Maar daarvan moeten de gepensioneerden niet de dupe worden en dat hoeft ook niet met een slimme en redelijke opzet van een aangepast collectief stelsel. Het beste pensioenstelsel ter wereld volgens Mercer Melbourne moet niet ten onder gaan aan de waan van de dag vanwege een tijdelijke bankencrisis.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers resp. ondersteuners gebruiken.

 Bedankt alvast en tot volgende week.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)