Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Het ‘valse alternatief’ door overheid verheven tot heilig doel (13 nov. 2017)

Opinie door Erik Daae van 13 november 2017

Het gaat om het behoud van ons Nederlandse pensioenstelsel dat internationaal zo wordt geprezen als het op één na beste stelsel. Deze sociaal-economische verworvenheid heeft zich zeer goed ontwikkeld sinds de tweede wereldoorlog en voorkomt armoede op de oude dag. De eerste pijler met staatspensioen AOW als omslagstelsel en de tweede pijler op kapitaalbasis met privaat belegde premies om de aanvullende pensioenen te kunnen uitbetalen.

Dat tweede pijlerpensioen wil de overheid individueel maken met het ‘valse alternatief’ argument dat de mensen dan duidelijkere eigendomsrechten zouden krijgen. De Hoge Raad heeft in 2012 echter al vastgesteld dat een pensioenaanspraak valt onder het (voorwaardelijk) vermogensrecht. Het is dus individueel eigendom van de werknemer, al kan die er niet vrij over beschikken. Maar dat kan ook niet met de steeds gepromote ‘individuele pensioenpotjes’. Het doel van de overheid als grootste werkgever is geld te besparen op de pensioenkosten evenals de verzekeraars te redden.

Ook wordt er zonder bewijs gesteld dat de mensen zelf moeten willen en kunnen beschikken over hun opgespaarde pensioenkapitaal. Dat willen verreweg de meeste de werkenden helemaal niet zelf doen en dat ook niet kunnen, heeft veel onderzoek uitgewezen. Zij willen alleen duidelijkheid met zoveel mogelijk zekerheid over hoe ze kunnen doorleven na pensionering. Maar die duidelijkheid en zekerheid krijgen zij niet met de voorgestelde ‘individuele pensioenpotjes’ zonder onderlinge solidariteit behalve risicodeling in het beleggen. Maar zo wordt wel stiekem marktwerking geïntroduceerd bij de pensioenen. Marktwerking geeft lagere pensioenen en pas duidelijkheid over de hoogte van de uitkering bij pensionering en dat bedrag is afhankelijk van de rentemarkt.

Berekening aankoop jaarlijks pensioen bij individuele pensioenpotjes
jaarlijks levenslang pensioen bij € 100.000 pensioenkapitaal (excl. partnerpensioen):

rente 4% op datum pensionering
rente 3% op datum pensionering
rente 2% op datum pensionering
rente 1% op datum pensionering
€ 9.090 p.j.
€ 7.726 p.j.
€ 6.567 p.j.
€ 5.582 p.j.
€ 757 p.m.
€ 643 p.m.
€ 547 p.m.
€ 465 p.m.
100% 
85% 
72% 
61% 


Er is echter een politieke stroming geleid door onze overheid als grootste werkgever die vindt dat onze maatschappij steeds individualistischer moet worden en waar iedereen alleen nog voorzieningen op maat zou moeten krijgen. Het polderpensioen is dan ook een laatste bastion van solidariteit. Het nieuwe regeerakkoord laat zien wat de overheid wil bereiken: “De hervorming van het tweede-pijlerpensioenstelsel leidt in de opbouwfase tot duidelijkere eigendomsrechten ten aanzien van het pensioenvermogen. Bijkomend voordeel hiervan is dat het eenvoudiger wordt om in de opbouwfase vermogensopbouw in de eigen woning te integreren in de vermogensopbouw in het pensioen.” Het is duidelijk dat Rutte III hiermee een bom legt onder het collectieve systeem. Het opent de deur om pensioenbesparingen aan het fonds te onttrekken voor de financiering en aflossing van het huis. Daarom is het Manifest Red ons pensioenstelsel belangrijk (www.red-ons-pensioenstelsel.nl).

Verwacht mag worden dat, indien mensen hun pensioenrechten kunnen opnemen voor het aflossen van het eigen huis, zij dat massaal doen ('dat geld heb ik tenminste al binnen'), hetgeen betekent dat er minder overblijft in de collectieve pot. Het is een nieuwe uitwas van de voortschrijdende individualisering: 'Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.' Dan maken we pech en geluk generaties en dat moeten we niet willen. Maar wel het huidige stelsel verbeteren zoals is voorgesteld.

Stichting Pensioen Behoud voor Jong en Oud


Stichting Pensioenbehoud , Loon voor Later , Pensioen-Archief , KNVG , Opinie , Pensioen Inlegfactor , DNB over Doorsneepremie , Pensioen-Index , Franchise , ABP-Premie