1

Het regeerakkoord van Rutte III voor 2017-2021 heeft alt titel Vertrouwen in de toekomst.
Ik kan weinig vertrouwen hebben in hetgeen is afgesproken op pensioengebied (zie bijlage).

2.2 Vernieuwing van het pensioenstelsel
Nederland heeft een sterk pensioenstelsel. Veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente hebben echter ook kwetsbaarheden van ons stelsel bloot gelegd. Verwachtingen worden onvoldoende waargemaakt, er zijn spanningen tussen generaties en het stelsel sluit niet meer aan bij de veranderende arbeidsmarkt. Tijdens de pensioendialoog die de afgelopen jaren is gevoerd, bleek er een breed draagvlak te zijn voor vernieuwing van het pensioenstelsel. Eerdere rapporten van de SER (2015, 2016) hebben daartoe goede handreikingen gedaan.

Het kabinet wil bij de hervorming van het pensioenstelsel aansluiting zoeken bij de contouren van een nieuw pensioenstelsel zoals opgenomen in de rapporten van de SER. De SER onderzoekt daarbij de mogelijkheid van een persoonlijk pensioenvermogen gecombineerd met het behoud van collectieve risicodeling. De SER komt op korte termijn met een advies hierover. Het kabinet wil samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Een vernieuwing die de kwetsbaarheden in het huidige pensioenstelsel adresseert en waarmee de sterke elementen (verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning) gehandhaafd blijven.

Voortbouwend op de werkzaamheden en rapporten van de SER wil het kabinet het pensioenstelsel hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, waarbij de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Het kabinet ziet met belangstelling een gedragen voorstel van de SER tegemoet.

Nibud: Koopkrachtberekeningen op basis van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III

 

Koopkrachtverandering (%)

2017-2021 (p.m.) 

Koopkrachtverandering

2017-2021  

Ouder paar, AOW, € 0 & € 0
Ouder paar, AOW, € 7.500 & € 0
Ouder paar, AOW, € 10.000 & € 0
Ouder paar, AOW, € 15.000 & € 0
Ouder paar, AOW, € 10.000 & € 5.000
Ouder paar, AOW, € 15.000 & € 5.000
Ouder paar, AOW, € 15.000 & € 10.000 
Ouder paar, AOW, € 20.000 & € 10.000
Ouder paar, AOW, € 30.000 & € 10.000
Ouder paar, AOW, € 50.000 & € 15.000
2,6%
2,4% 
2,1% 
1,1% 
1,3% 
-0,8% 
-1,6% 
-1,7% 
0,5% 
-2,9%
 € 54
€ 56
€ 50
€ 29
€ 35
-€ 24
-€ 53
-€ 60
€ 19
-€ 149

 

NB: Alle werkenden gaan er wel goed op vooruit. Hun koopkracht stijgt – afhankelijk van hun situatie – met zo’n 4 tot 6 procent in de komende vier jaar. Bron: Nibud rapport van 27 oktober 2017.

Is dat eerlijk de welvaart delen met het vooruitzicht van nog meer verslechteringen? Een schande voor de ouderen die ons land hebben opgebouwd met de huidige welvaart. Email de 2e kamer!

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 30 oktober 2017 

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)