1

Uw steun wordt gevraagd voor het Manifest “Red ons pensioenstelsel” en het manifest te ondertekenen op de website www.red-ons-pensioenstelsel.nl

red ons manifest

Lees hier het Manifest | Geef hier uw steun aan het Manifest!

De politiek en sociale partners willen het pensioenstelsel veranderen. Die verandering zal zeker geen verbetering betekenen. Ons unieke pensioenstelsel moet niet alleen voor de oudere generaties, maar juist voor de jeugd behouden blijven. Een onbezorgde oude dag moet ook voor hen beschikbaar blijven. Het is een groot goed dat Nederlanders hun leven na hun pensioen kunnen voortzetten zonder ernstige achteruitgang van het inkomen. Dat danken we aan ons huidige pensioenstelsel. Maar op dit moment wordt een historische vergissing voorbereid: de afbraak ervan. Daarom is dit manifest opgesteld, gericht aan alle mensen in het land, kinderen, jongeren, werkenden en gepensioneerden. Lever ons pensioenstelsel niet uit aan de markt van banken en verzekeraars!

Samen met KBO-Brabant, de Stichting Pensioenbehoud en een aantal pensioenactiegroepen in het land is een manifest geformuleerd dat met zoveel mogelijk handtekeningen moet worden aangeboden aan het nieuwe kabinet als dat – naar verwachting – medio oktober aantreedt. Het manifest is een vervolg op de actie “Stop de pensioenafbraak” van vorig jaar, een actie die uitmondde in een symposium dat aandacht kreeg bij Omroep MAX in de laatste uitzending van “Zwarte Zwanen”.

Stuur deze nieuwsbrief door aan alle mensen die u kent en vraag hen om ook dit manifest te ondertekenen. Mag ik op u rekenen? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Erik Daae
Uw voorzitter

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)