Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Wetsvoorstel voor invoering van een stabiele rekenrente (2 okt. 2017)

Op 2 oktober of op 9 oktober is de behandeling in de Tweede Kamer van een voor gepensioneerden zeer belangrijk wetsvoorstel genaamd Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (zie bijlage 1), Deze wet is ingediend door Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS. Deze wet regelt een bodem in de rekenrente van de pensioenverplichtingen van bij voorbeeld 2% zolang de Europese Centrale Bank (ECB) het huidige monetaire beleid voert met kunstmatig zeer lage rentes. Deze wet is bedoeld om op korte termijn kortingen te voorkomen van pensioenaanspraken van werkenden/slapers en van pensioenrechten van gepensioneerden.

De Vereniging van Nederlandse Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) waar wij mee samenwerken, hebben een brief aan de Tweede Kamer geschreven (zie bijlage 2 en bijlage 3) om te pleiten voor de invoering van een zogenaamde Macro Stabiele Rentevoet (MSR) in plaats van de huidige Rente Termijn Structuur (RTS) voor de verplichtingen zoals wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB). Ook de gevolgen van de voorgestelde invoering van een MSR is beschreven in hun brief (zie bijlage 4). Deze beide initiatieven vullen elkaar aan, maar dienen hetzelfde doel: een eerlijke rekenrente voor de verplichtingen die niet afhankelijk is van de rentestand.

De kern van het pleidooi van beide organisaties is:
“De organisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG ervaren, net als de werkenden die nog een pensioen opbouwen, dat de huidige regels leiden tot achterblijvende inflatiecorrectie (indexatie) en volstrekt onvoldoende opbouw om straks een goed pensioen te krijgen. Daarom willen zij actief meewerken aan nieuwe modellen en voorstellen doen voor nieuwe oplossingen.

Om de huidige impasse te doorbreken willen KNVG en NVOG met de sociale partners en de jongeren onderzoeken wat de consequenties voor de verschillende generaties zijn bij de invoering van de “Macro Stabiele Rentevoet (MSR) als een goed alternatief voor de thans toegepaste risicovrije rente (RTS). De MSR biedt voor werkenden/jongeren en gepensioneerden een evenwichtige oplossing zowel voor toekomstige als voor bestaande pensioenregelingen. De MSR is eerder al door de SER, de sociale partners, de pensioenfederatie en pensioendeskundigen geadviseerd voor zowel de berekening van de premie als voor de verplichtingen.”

Het is van groot belang dat wij dit wetsvoorstel steunen om het aangenomen te krijgen. Daartoe wordt een ieder opgeroepen om een of meer politieke partijen in de Tweede Kamer te laten weten hoe u denkt over dit wetsvoorstel en over de invoering van een Macro Stabiele Rentevoet. Neem actie en laat deze kans niet voorbij gaan.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 2 oktober 2017

Zie ook de onderstaande link naar de KNVG nieuwsbrief van 26 september:

http://mailchi.mp/c2b79697f1f8/knvg-nieuwsbrief-26-september-2017

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/politie-is-gemorrel-aan-pensioen-zat.aspx 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/nog-nooit-zoveel-in-kas-en-toch%C2%A0-kommer-en-kwel-volgens-dnb.aspx