1

Heeft u de uitzending op Nederland 2 van KRO-reporter op 27 november j.l. om 22.35 uur gezien? Zo neen, dan kan deze interessante maar treurige uitzending als nog zien bij Uitzending gemist.  Waarom treurig? Omdat het laat zien hoe slecht er met ons pensioengeld is omgesprongen door de overheid. In 1989 vond het kabinet Lubbers dat de pensioenfondsen teveel buffers voor slechte tijden hadden en dat die buffers fiscaal zouden moeten worden afgeroomd. Daarvan schrokken de sociale partners zo dat deze buffers - bestaande uit premies betaald door werkgevers en werknemers - grotendeels werden uitgegeven aan arbeidsvoorwaardenbeleid zoals de VUT e.d. Ook vertraagden de werkgevers w.o. de overheid de afdracht aan pensioenfondsen w.o. het ABP zodanig dat de achterstand wel opliep tot € 25 mrd, aldus de oud-directeur beleggingen van het ABP Jean Frijns in KRO-reporter. 

 Ook vrijstelling of verlaging van premies dienden om afroming door de overheid te voorkomen. Pas in 2004 heeft de toenmalige Minister van Financiën Gerrit Zalm dit onzalige wetsvoorstel ingetrokken, maar was het leed al geschied bij het uitbreken van de crisis in 2007: te lage buffers en daardoor een te lage dekkingsgraad bij veel pensioenfondsen, mede door de door de crisis abnormaal lage rekenrente.

 Het ABP kwam in de uitzending regelmatig ter sprake, ook door de gedwongen terugbetaling van vermogen aan de overheid net zoals sommige bedrijfspensioenfondsen moesten doen. Maar bij het ABP zijn de inkomsten aan premies in 2009 (€ 7,8 mrd) nog steeds hoger dan de uitgaven aan uitbetaalde pensioenen (€ 7,2 mrd). Maar de beleggingsresultaten fluctueerden wel sterk in 2009 t.o.v. 2008: € 35 mrd winst tegen € 43 mrd verlies volgens het jaarverslag 2009.
De extra buffers waren daarom ook hard nodig geweest, maar niet meer aanwezig.

 Nu wordt in de media het argument gebruikt dat de jongeren nu (een beetje) premie meebetalen voor de ouderen door de vergrijzing en dat zou niet eerlijk zijn. Maar zoals Prof. Sweder van Wijnbergen stelt, is dat tijdelijk soms best redelijk zoals na een crisis. Want structureel hoeven de jongeren niet te betalen voor ouderen bij een dekkingsgraad van boven de 100%. En de berekeningswijze van de pensioenverplichtingen van de dekkingsgraad kan ook veel beter gezien het advies van de Europese denktank OECD (zie mijn blog van 21 november j.l.). We hebben nu vele jonge mensen uit Oost-Europese EU-landen die hier komen werken en vaak blijven. Zij zouden ook pensioenpremie moeten afdragen, zodat het aantal jongeren versus ouderen voor de pensioenen verbeterd.

 En dat is nog niet alles: nu worden de gepensioneerden komend jaar ook nog geconfronteerd met de Houdbaarheidsbijdrage 2011 vroeger de Bos-belasting genoemd. Dat betekent meer belasting betalen over de AOW samen met een aanvullend pensioen vanaf circa € 33.000,- p.j. voor een gepensioneerde die is geboren na 31 december 1945.

 Ook de AOW-toeslag voor partners die jonger zijn dan 65 jaar gaat vanaf 1 januari 2011 omlaag met maar liefst een 8% van de AOW-toeslag van die partner indien het gezamenlijke inkomen boven bruto € 1557,60 p.m. ligt (op 1 juli 2010). En dan ook nog de vaste pensioenen variabel en onzeker willen maken, is onredelijk. Als stichting zullen er alles aan doen dat laatste te voorkomen. De volgende week meer hierover.

 

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)