Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Verenigingen van gepensioneerden: hervorming pensioen niet nodig. (12 juni 2017)

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen publiceerde op van 4 juni j.l. onderstaand artikel.

Vier verenigingen van gepensioneerden in de bouw* maken zich grote zorgen over het afschaffen van de zogenaamde “doorsneepremiesystematiek” (waardoor jongeren en ouderen gelijk gaan bijdragen aan het pensioenfonds) en de invoering van persoonlijke pensioenpotjes met een collectieve risicodeling. Ze schrijven dit in een brief, gericht aan werkgevers, vakbeweging en leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

Doorsneepremie onder vuur
De doorsneepremie ligt in Den Haag al langer onder vuur, omdat jongere pensioendeelnemers daardoor naar verhouding meer bijdragen aan hun pensioenfonds dan ouderen. De door jongeren ingelegde premies kunnen immers langer renderen. Maar ooit is iedereen jong geweest, zo luidt de redenering van de voorstanders van handhaving van deze doorsneesystematiek. De 4 verenigingen van gepensioneerden in de bouw schrijven dat de doorsneepremie bepaalde groepen misschien benadeelt, maar dat is nu eenmaal de keerzijde van solidariteit, vinden ze.

Het hoort bij solidariteit
“Mogelijk worden jongeren benadeeld door de langere opbouw op jongere leeftijd, maar zo zijn er nog wel meer “onrechtvaardigheden” die als normaal worden geaccepteerd. Zo leven vrouwen en veelverdieners gemiddeld langer en toch betalen ze hetzelfde premiepercentage”, aldus de brief.
Bovendien valt het met de premie-ongelijkheid wel mee, vinden de briefschrijvers. Als de komende jaren de (virtuele) rendementen zo laag blijven als ze nu zijn, dan gaat er juist geld van oud naar jong, in plaats van omgekeerd.

Deur op een kier
“Door de solidariteit van de doorsneepremie los te laten wordt de deur opengezet voor iedere andere nog te benoemen “onrechtvaardigheid”, aldus de 4 organisaties van gepensioneerden. Om al deze redenen spreken de organisaties zich uit tegen afschaffing van de doorsneesystematiek.

Persoonlijke pensioenpotjes
Ook de invoering van persoonlijke pensioenpotjes met collectieve risicodeling, zoals de SER voorstelt, ziet men niet zitten, “Het persoonlijk pensioenvermogen is een schijnzekerheid omdat het erg onzeker is hoe groot de collectieve buffer is en in hoeverre men eigenaar wordt van deze collectieve buffer. Verder kan het persoonlijk pensioenvermogen bij wisselende beleggingsrendementen jaarlijks sterk wisselen, hetgeen juist meer onzekerheid zal geven”.
Daarom spreken de briefschrijvers zich ook uit tegen de invoering van het systeem van persoonlijk pensioenvermogen en collectieve risicodeling, zolang het risico bestaat dat de invoering van dit systeem negatieve gevolgen heeft voor de hoogte van de huidige pensioenuitkering.

Hervorming is niet nodig
De 4 organisaties van gepensioneerden zijn er niet van overtuigd dat een hervorming van het pensioenstelsel echt nodig is. Die noodzaak vervalt als een reële rekenrente zou worden gehanteerd die gerelateerd is aan het werkelijke rendement van pensioenfondsen.

* Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Vereniging van Gepensioneerden BAM, Vereniging Gepensioneerden Pensioenfonds BallastNedam, Verenigingen van Gepensioneerden VolkerWessel.

Bron: http://www.loonvoorlater.nl/media/1639502/brief%20geen%20noodzaak%20tot%20hervorming.pdf

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 12 juni 2017