Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Emoties in pensioendiscussie lopen op (8 mei 2017)

Nieuwsbrief (overname van http://www.loonvoorlater.nl) van de Stichting Pensioenbehoud van 8 mei 2017
Terwijl de SER nog broedt op zijn advies met betrekking tot de hervorming van het pensioenstelsel en er achter de schermen druk maar stil overleg is over de standpunten die organisaties van jong en oud moeten innemen , groeit bij gepensioneerden de onvrede over het grote stilzwijgen.

Meer lawaai
“Er moet meer lawaai gemaakt worden”, vindt Harry Bollema, secretaris van de Stichting Pensioenbehoud. Hij windt zich op over een artikel in dagblad Trouw van 2 mei 2017.  (lees hier de reactie van Harry Bollema). Het is een lofzang op de “onvermijdelijke” komst van individuele pensioenpotjes, waardoor in de toekomst iedereen van jaar tot jaar zal weten hoe het er met zijn pensioen voorstaat.

Emoties
Die aanstaande hervorming roept heftige emoties op, omdat de consequenties daarvan voor de persoonlijke positie van werknemers en gepensioneerden nog erg onduidelijk is. Is de aanstaande pensioenhervorming generatie neutraal of gaat er toch geld van oud naar jong? Of misschien omgekeerd. De pensioendiscussie is met veel mist omgeven en dat maakt ouderen onzeker.

Ferme standpunten
Ze doen een beroep op hun belangenorganisaties om ferme standpunten in te nemen. Die organisaties op hun beurt hebben het moeilijk met de onderlinge afstemming en dat leidt tot windstilte, die ook naar de mening van Holke Flapper van de Verontruste Ouderen niet langer kan duren. Hij roept deskundigen op om met een manifest te komen, waarin ferm stelling wordt betrokken. De belangenorganisaties op hun beurt wijzen erop, dat al veel van die manifesten zijn verschenen, maar zonder gevolg.

Afkeer
Harry Bollema van de Stichting Pensioenbehoud moet niets hebben van de lofzang op individuele pensioenpotjes. Ook hij zou graag zien dat bijvoorbeeld de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) zich met gepeperde standpunten mengt in de discussie. Bollema: “De KNVG moet scherp stelling nemen tegen broddel-journalistiek, die de veelal onwetende lezer compleet het bos instuurt. Je zou haast denken dat zo’n figuur als Marco Visser (de schrijven van het Trouw-artikel/LvL) gesponsord wordt door het Verbond van Verzekeraars”.

Waarom is het nodig?
De emoties in de pensioendiscussie worden mede gevoed door onduidelijkheid over de argumenten die worden aangevoerd om de pensioenhervorming te rechtvaardigen. Volgens een meerderheid in de Tweede Kamer is het Nederlandse pensioenstelsel in deze vorm niet toekomstbestendig. Dat argument wordt door de tegenstanders van hervorming resoluut van tafel geveegd. Er is voldoende geld in kas om de pensioenaanspraken tot in lengte van jaren na te komen.

Verzekeraars
De critici van de aanstaande pensioenhervorming en ook Harry Bollema, wijzen op het grote belang dat commerciële verzekeraars hebben bij de veranderingen in het Nederlandse pensioensysteem. Veel verzekeraars zitten in financiële problemen. Door veranderingen in het pensioensysteem zou op termijn een aantrekkelijke nieuwe markt voor ze ontstaan. De vrees bestaat, dat dit belang door politiek Den Haag groter wordt geacht dan het belang van de gepensioneerden.

Reuring
Ook Holke Flapper van de Verontruste Ouderen pleit voor meer reuring aan het pensioenfront. Het kan wel zo zijn, dat deskundigen keurig discussiëren over pro’s en contra’s van de aanstaande pensioenhervorming, maar intussen verandert er wezenlijk niets, vindt hij. De trein dendert maar door.
Daarom pleit hij voor een door deskundigen ondertekend manifest, dat begrijpelijk is voor de gepensioneerden en waarin een helder standpunt wordt betrokken.
“De steriele discussie zoals die nu gevoerd wordt rond het pensioenstelsel maakt absoluut geen indruk”, zegt hij. Waar zijn de passie en het gevoel voor urgentie, zo vraagt hij zich af.