1

Onlangs is het Centraal Economisch Plan 2017 Overschot op de begroting, inflatie stijgt door het CPB gepubliceerd (zie bijlage). In de samenvatting valt direct de zin op “De groei van de Nederlandse economie zet stevig door en bedraagt 2,1% dit jaar en 1,8% volgend jaar.” Dat geeft de alleszins redelijke verwachting dat de koopkracht van de gepensioneerden ook zal stijgen in 2017 en 2018. De economie neemt wel toe, maar die stijging wordt teniet gedaan door onze fiscale overheid en semipublieke organisaties als nutsbedrijven, zorgverzekeraars e.d. wegens verhoging van de lasten en daardoor de verhoging van de inflatie.

“De mediane koopkracht van werkenden neemt hierdoor toe, met 0,2% in 2017 en 0,5% in 2018. De koopkracht van uitkeringsgerechtigden neemt in 2017 ook toe (0,3%), terwijl de koopkracht van gepensioneerden in doorsnee afneemt in 2017 (‐0,1%). In 2018 neemt de mediane koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden af (in beide gevallen ‐ 0,1%).” aldus het CPB. Mediaan betekent dat 50 procent van de populatie onder de aangegeven waarde zitten en 50% er boven.

Beperkte koopkrachtverbetering in 2017
Deze slechte ontwikkeling van de koopkracht geeft het CPB grafisch weer in puntenwolken. Voor de gepensioneerde tweeverdiener (incl. AOW) ziet de punten- wolk voor de negatieve ontwikkeling van de koopkracht in 2017 eruit als volgt (mediaan is de middelste lijn):

24apr2017

“In de puntenwolken ligt 90% van de koopkrachtontwikkeling van de huishoudens tussen de bovenste en onderste lijn. Hierin is zichtbaar dat een klein deel van de gepensioneerden een koopkrachtdaling ondervindt van (meer dan) 4%. Het betreft met name gepensioneerden met vermogen: de daling wordt deels veroorzaakt door de progressievere rendementsheffing en deels doordat het werkelijke rendement op sparen in 2017 naar verwachting lager ligt dan in 2016.”aldus het CPB. En voor 2018 voorspelt het CPB “Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden zien hun koopkracht in 2018 in doorsnee afnemen. Werkenden zien hun koopkracht in doorsnee toenemen met 0,5%. De koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden neemt in doorsnee af (‐0,1%).” Al met al een grote schande.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)