Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Waarom de pensioenen collectief moet blijven (3 april 2017)

Bepaalde politieke groeperingen zoals D66 en VVD willen van onze meer dan 60 jaar goed werkende collectieve pensioenvoorziening een individueel pensioen maken. De hoogleraren voor arbeidsverhoudingen Paul de Beer en Henri Polak hebben in een PBM artikel hun duidelijke standpunt om dat niet te willen goed uitgelegd.

‘Het principe van ons pensioenstelsel is eigenlijk heel eenvoudig. Werknemers storten jaarlijks een premie in een gezamenlijke pot. Dankzij slimme beleggingen groeit die pot sneller aan dan het verschil tussen premie-inkomsten en pensioenuitkeringen. Als werknemers met pensioen gaan, ontvangen zij uit die pot jaarlijks hun pensioenuitkering. Op dit simpele principe is een van de beste pensioenstelsels ter wereld gebouwd, dat tientallen jaren uitstekend heeft gefunctioneerd.’ leggen zij uit.

‘Omdat de meeste mensen wel inzien dat een volstrekt individuele pensioenregeling veel nadelen heeft, heeft de SER1 een tussenoplossing bedacht, die de laatste tijd in de discussie hoge ogen gooit. Een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodekking. Simpel gezegd: iedereen heeft zijn of haar eigen pensioenpotje, maar het risico van fluctuerende beleggingsopbrengsten wordt gezamenlijk gedeeld. Dat klinkt als het ei van Columbus, waarin de voordelen van een individuele regeling en de voordelen van een collectieve regeling worden gecombineerd, zonder de nadelen van beide’, aldus de hoogleraren.

‘Als je er met andere ogen naar kijkt, blijkt het echter om een hervorming te gaan die de bijl aan de wortel van het bestaande stelsel zet. Uit berekeningen die het Centraal Planbureau voor de SER heeft gemaakt, blijkt echter dat een buffer van maximaal 20 procent slechts een klein deel van de mogelijke schommelingen kan opvangen. In een ‘goed weer’ scenario (met een kans van 5 procent) is het pensioen meer dan anderhalf maal zo hoog als het gemiddelde loon waarop het pensioen gebaseerd wordt. In een ‘slecht weer’ scenario (eveneens 5 procent kans) bedraagt het pensioen slechts een derde van het gemiddelde loon. Als het meezit zal het pensioen dus ruwweg vijf keer zo hoog zijn als wanneer het tegenzit! Door de invoering van dit systeem zullen er dus geluk- en pechgeneraties ontstaan, waardoor de intergenerationele solidariteit in het stelsel sterk wordt beperkt.’ volgens deze hoogleraren..

Een individueel pensioenvermogen biedt juist aanzienlijk minder zekerheid dan een collectief pensioenvermogen, maar creëert wel de illusie van meer zekerheid. Dat velen later bedrogen zullen uitkomen en zeer teleurgesteld zullen zijn over hun pensioenresultaat, nemen de voorstanders van de persoonlijke pensioenrekening blijkbaar voor lief. Als Stichting Pensioenbehoud doen wij er alles aan om deze hervorming tegen te houden, juist in het belang van onze (klein-)kinderen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 3 april 2017