1

Loon voor Later kieswijzer van donderdag 2 maart 2017

6mrt2017

Verantwoording Kieswijzer.
In de Kieswijzer beoordelen we de partijstandpunten, gezien vanuit de ogen van de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Deze organisatie is wel voor aanpassingen van het pensioenstelsel, als dat nodig zou zijn, maar wil een aantal uitgangspunten overeind houden: een gegarandeerde uitkering aan het eind van de rit, gezamenlijk delen van risico’s (solidariteit), collectief beleggen, indexering (aanpassen aan de prijsstijgingen). Het pensioen moet in de visie van de KNVG een zodanige omvang hebben dat gepensioneerden het leven kunnen voortzetten, dat ze gewend waren te leven. Daarbij hoort ook dat tijdens het werkzame leven een kostendekkende pensioenpremie wordt betaald door werknemer en werkgever. De KNVG vindt dat pensioenen ondergebracht moeten worden bij organisaties die niet het oogmerk hebben om hiermee winst te maken voor aandeelhouders. Alle opbrengsten moeten ten goede komen van de deelnemers.

Voor de verklaring van de groene of rode duim ga naar http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/loon-voor-later-kieswijzer.aspx en klik op het icoon van de betreffende partij.

Kijk ook naar de cijfers van het CPB over de effecten van 11 doorgerekende verkiezingsprogramma’s (zie bijlage).
Zie ook de onderstaande nieuwsitems via de links:

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/jonge-democraten-zetten-oud-en-jong-tegen-elkaar-op.aspx 
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/frits-schuurman-jonge-democraten-kunnen-niet-rekenen.aspx 
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/knvg-betrek-ouderen-bij-het-overleg.aspx 
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/rob-de-brouwer%C2%A0de-jonge-democraten-maken-het-wel-erg-bont.aspx

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 6 maart 2017

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)