Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

31 juli 2011

Oud-staatssecretaris van Financiën Martin van Rooijen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) die 150.000 gepensioneerden vertegenwoordigt, hield onlangs in het Financieel Dagblad een helder betoog en stelde vast dat niet alleen de jongeren slecht af zijn met het nieuwe pensioenstelsel, maar ook de gepensioneerden de dupe zijn. De huidige zekerheid verdwijnt in het nieuwe systeem. Dat willen wij voorkomen, voor onszelf, maar ook voor onze (klein)kinderen. Ook wil de NVOG verhoeden dat de bestaande pensioenrechten worden verkwanseld bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Als de opgebouwde pensioenrechten worden aangetast, stappen we naar het Europees Gerechtshof in Straatsburg.

De NVOG heeft daartoe een paar maanden geleden al de stichting PensioenFatsoen opgericht en Jurjen Lemstra, bekend van de massaclaims in de woekerpolisaffaire, aangezocht als advocaat. Als het pensioenakkoord toch zou worden doorgevoerd, gaan we onderzoeken wat er via de rechter allemaal mogelijk is. Je moet bedenken dat het een enorme chaos wordt, omdat het oude en het nieuwe systeem door elkaar gaan lopen.
Het is nog volstrekt onduidelijk hoe de oude pensioenrechten naar het nieuwe stelsel gaan worden overgebracht. Als mensen verplicht worden om hun opgebouwde pensioenrechten om te zetten in onzekere pensioenen, dan gaan we naar het Europees Gerechtshof. We willen ons dan beroepen op het eigendomsrecht. Sociale partners kunnen niet zo maar de pensioenrechten onzeker maken. Een zeker pensioen is beter dan sneller compensatie van een onzeker pensioen voor inflatie, is ons standpunt.

Wij willen ook meepraten aan de cao-tafel over pensioenen, maar de sociale partners hebben dat liever niet. En ook met minister Kamp hebben we nog niet voldoende kunnen spreken. Wel heeft Martin van Rooijen laatst met Henk van der Kolk, voorzitter van de FNV Bondgenoten een goed gesprek gehad. Wij zijn het op veel punten met hem eens en we willen samen met hem optrekken.
Het probleem is dat de zekerheid van pensioen verdwijnt in het nieuwe stelsel. Tot nu toe hebben mensen in ieder geval recht op een pensioen dat niet wordt opgehoogd met de inflatie, een nominaal pensioen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarop gekort worden. Het nominale pensioen is voor ons heilig, daar moeten de sociale partners vanaf blijven.

In het nieuwe stelsel wordt inderdaad sneller geïndexeerd, zodat de koopkracht minder snel uitholt. Maar wij zijn daar juist tegen omdat het namelijk betekent dat de buffers worden opgegeten, die ons in het verleden hebben beschermd tegen schokken op de beurzen. Wij hebben liever de zekerheid van een nominaal pensioen, ook al heb je dan minder kans op indexatie. Wat heb je immers aan een onzeker pensioen als er keihard gekort wordt in slechte tijden? Bovendien gaat snel indexeren ten koste van de jongeren. Ook daar houden wij rekening mee, want wij willen ook een goed pensioen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Daarnaast zijn wij er in ieder geval tegen dat de premie wordt gemaximeerd. De premie is nu te laag en dekt de kosten niet. Wat ons betreft hoeft de premie niet snel omhoog, maar wel geleidelijk. Als hij op het huidige niveau blijft, is het huidige pensioen onhoudbaar. Bovendien is er in de jaren tachtig en negentig jarenlang te weinig premie betaald, omdat pensioenfondsen zich onterecht rijk rekenden.
Wij zijn voor langer doorwerken, de jeugd wordt tenslotte ouder dan wij gepensioneerden. Wij vinden alleen wel dat de politiek de werkgevers moet dwingen om 55-plussers aan het werk te houden. Deze mensen blijven solliciteren, maar komen nergens aan de bak.

De Stichting Pensioenbehoud is het eens met bovenstaande zienswijze van het NVOG over het pensioenakkoord.