1

Alle opgebouwde pensioenen zijn vorderingen op een pensioenfonds. Een opgebouwde pensioenaanspraak van de werkenden of een pensioenrecht van de gepensioneerden zijn bij collectieve pensioenovereenkomsten (cdc) wettelijk een vordering tot uitbetaling (tzt) van een op dat moment bekend pensioenbedrag. Deze vordering is iemands individuele eigendom zoals de Hoge Raad al in 2012 heeft bepaald, want de vordering valt onder het vermogensrecht volgens ons Burgerlijk Wetboek. Deze individuele vordering maakt deel uit van alle pensioenvorderingen op het betreffende pensioenfonds, die deze vorderingen dan pensioenverplichtingen noemt. Hetzelfde geldt voor individuele pensioenovereenkomsten (idc) bij een pensioenverzekeraar. Beide vormen kennen tegenwoordig vaak een vaste premie.

Er bestaat dus geen eigendom op een (afgescheiden) deel van het vermogen van het pensioenfonds. De door de werkgever betaalde premies en het daarop gemaakte rendement behoren toe aan het pensioenfonds. Dit is vergelijkbaar met een spaartegoed bij een bank met alleen een individueel vorderingsrecht op deze bank.

Sommige politieke partijen en organisaties zoals de overheid stellen voor om ons pensioenstelsel met de uitkeringsovereenkomsten van bedrijfstakpensioenfondsen te wijzigen in zogenaamde ‘individuele pensioenpotjes’, maar dat is onzin omdat de pensioenvorderingen al individueel zijn en de potjes zijn van het fonds. Wel zou het nuttig zijn indien op elk jaarlijks te verstrekken pensioenoverzicht ook het tot dat moment opgebouwde jaarbedrag aan pensioen zou worden vermeld. En bij kapitaal- en premie-overeenkomsten van verzekeraars (idc) het opgebouwde kapitaal, omdat in de opbouwfase nog geen pensioenbedrag kan worden opgegeven. Dat kan pas op de pensioendatum in tegenstelling tot uitkeringsovereenkomsten (cdc).

Bij de huidige uitkeringsovereenkomsten (cdc, want alle risico’s zijn reeds bij de deelnemer) bestaat de pensioenopgave wel uit een ‘doeluitkering’ op de datum van pensionering, omdat de mogelijkheid bestaat van het verlagen van het bedrag volgens de Pensioenwet. Dat kan niet bij verzekeraars, want zij kennen de ‘doeluitkering’ niet. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn voor de werkgevers om zo sterk voor ‘individuele pensioenpotjes’ te pleiten met de overheid als werkgever voorop vanwege het ABP. Dan zijn de werkgevers af van hun laatste taakstelling om goed te zorgen voor een adequate voorziening van onze oude dag. Met als doel een afschaffing van pensioen als arbeidsvoorwaarde, want het moet een financieel product worden zoals de verzekeraars en hun adviseurs dat zo graag willen zien.
De daarbij gebruikte argumentatie snijdt totaal geen hout. Pensioenregelingen bestaan al vanaf 1881 (Stork) en niet sinds de oorlog. Het regelmatig wisselen van baan is echter van alle tijden ondanks de ontkenning daarvan. En al langere tijd bestaat ook de keuze om het pensioen mee te nemen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever of niet. Kortom, er is geen nieuwe werkelijkheid. Alleen onwil.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 23 januari 2017

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)