Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Staatssecretaris Klijnsma blijft tegen verhoging rekenrente (19 sept 2016)

Op 15 september is er een demonstatie gehouden voor de Tweede Kamer georganiseerd door KBO-Brabant en de actiegroepen ‘Herstelproject van Onrecht’, ‘Ouderen in Opstand’ en ‘Verontruste Ouderen’. Volgens de aangevraagde vergunning mochten er maar maximaal 100 personen aan deelnemen en die waren ook aanwezig uit Brabant, maar ook uit Gelderland evenals uw voorzitter. Slechts een paar leden van de Tweede Kamer namen de moeite om de demonstranten te woord te staan zoals Henk Krol van 50PLUS. Daarna mochten deze organisaties in de hal van de Tweede Kamer hun petitie Stop de pensioenafbraak aanbieden. Daar waren leden van de volgende Tweede Kamer fracties aanwezig: VVD, PvdA, 50PLUS, PVV, SP en CDA. Uiteraard wilden zij wel op de foto met de initiatiefnemers, maar niets toezeggen.

Vervolgens begon het plenaire debat dat 50PLUS had georganiseerd. Slechts de hierboven genoemde partijen plus D66 namen deel aan het debat met Klijnsma; de rest vond het niet belangrijk genoeg. De bekende teleurstellende standpunten werden herhaald ondanks dringende verzoeken van o.a. SP, PVV en 50PLUS aan de staatssecretaris om maatregelen te nemen teneinde pensioenkortingen te voorkomen. Het mocht niet baten, want aan de rekenrente wilde Klijnsma niets doen. Uiteindelijk bood zij aan om te onderzoeken of de uitsmeerperiode van de kortingen verlengd zou kunnen worden. Maar aan de hoogte van de kortingen wilde zij niet tornen.

De NOS vermelde daarna op haar website Kabinet zoekt oplossing voor korten op pensioen. Maar deze kop is zeer misleidend: “Het kabinet onderzoekt of pensioenfondsen extra tijd kunnen krijgen om hun financiële reserves op orde te brengen. Staatssecretaris Klijnsma is bereid om te zoeken naar een oplossing om te voorkomen dat gepensioneerden minder pensioen krijgen. krijgen.“ Maar minder pensioen is iets anders dan een korting die over langere tijd wordt uitgesmeerd. "Alle mensen in Nederland moeten merken dat het beter gaat met ons land en dat geldt uiteraard voor mensen met een pensioen", zei de staatssecretaris. Ik verwacht dat het voor de meeste gepensioneerden valse hoop zal zijn door gemanipuleer met gemiddelde cijfers.

De Volkskrant stelde onder kop Kabinet kijkt naar oplossing voor pensioenkorting: “De korting van pensioenen kan mogelijk worden verlicht door een langere hersteltermijn voor pensioenfondsen die moeten korten. Zij kunnen dan de korting over meer jaren uitsmeren. Daardoor worden gepensioneerden minder getroffen in de portemonnee.” Maar even verderop wordt vermeld: “Klijnsma weigerde in te gaan op het verzoek van oppositiepartijen om wat te doen aan de zogenoemde rekenrente. Die wordt gebruikt om te kijken of de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Maar 'de knop van de rekenrente wordt niet beroerd', maakte de bewindsvrouw duidelijk.” De hoogte van de verwachte kortingen wijzigt dus niet.

Het Algemeen Dagblad had als kop: Klijnsma blijft tegen verhogen rekenrente, maar schrijft misleidend: “Het kabinet gaat bekijken of de hersteltermijnen van pensioenfondsen verlengd kunnen worden in de hoop nieuwe pensioenkortingen af te wenden. Als de getroffen pensioenfondsen de pijn over meer jaren mogen uitsmeren of pas later maatregelen hoeven te nemen, kunnen die kortingen nog even achterwege blijven, is de gedachte van onder meer PvdA en FNV.

‘Ik wil in kaart laten brengen wat de effecten zijn’, aldus Klijnsma gisteravond in het debat. ‘Al weet ik niet of het soelaas biedt’, temperde zij de verwachtingen. Klijnsma blijft mordicus tegen het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen, zodat dekkingsgraden automatisch zouden stijgen en de problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. ‘Die knop moet je niet willen beroeren’, zei ze.

SP, PVV en 50Plus dringen juist al tijden aan op zo'n maatregel, omdat zij vinden dat pensioenspaarders ten onrechte de dupe worden van de lage rentestand als gevolg van het royale opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank. ‘De rekenrente wordt kunstmatig laag gehouden’, vindt 50Plus-leider Henk Krol. Klijnsma houdt vol dat draaien aan de rekenrente de generaties dupeert die nog pensioen opbouwen. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA en D66 steunt haar.”

Voor uw pensioen weet u nu op welke partijen u niet moet stemmen. Want de Telegraaf meldt juist nu Koopkracht gepensioneerden 0,1% minder: “Gepensioneerden gingen er in 2015 echter met 0,1% licht op achteruit. Dit heeft onder meer als reden dat veel aanvullende pensioenen slechts in beperkte mate werden geïndexeerd en soms zelfs gekort.” terwijl volgens het CBS de koopkracht in doorsnee met 1,1% toenam. Wij blijven strijden tegen deze pensioenafbraak.

Link naar bijlage van nieuwsbrief: Motie TK nr. 341, 32 043 van Krol  (50PLUS en Ulenbelt (SP) over pensioenen van 15-09-2016

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 19 september 2016