Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

30 januari 2011

Om te beginnen wil ik een foutieve benaming rechtzetten: in de vorige blog schreef ik dat er een pensioenstelsel is met de afkorting ‘DC’ met als uitleg Defined Costs, maar dat had moeten zijn Defined Contributions.

Verder hebben we antwoord gekregen van de Stichting van de Arbeid (STAR) op onze brief (lees meer). De STAR zegt begrip te hebben voor onze zorgen zonder dat wordt ingegaan op onze argumenten voor pensioenbehoud. Wel wordt het te bereiken doel volgens de STAR vermeld: een pensioenstelsel dat toekomst-bestendig is met behoud van een goede kwaliteit en met een reële pensionambitie. Die “reële pensioenambitie” betekent in gewoon Hollands een nominaal pensioen met een bijbehorende indexatie voor zover de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat. Dus alleen “zachte” aanspraken in plaats van de huidige “harde” rechten van ons nominaal pensioen. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegden evenmin over het respecteren van bestaande rechten.

Afgelopen zaterdag was door de SP een Themadag Onzeker Pensioen in Utrecht georganiseerd en daar waren enkele honderden belangstellenden aanwezig, waaronder uw voorzitter en de heer Bernard van Praag als bestuurslid. ‘s Morgens was er een debat tussen de twee hoogleraren Theo Kocken (risicomanagement) en Sweder van Wijnbergen (economie) met Adri van der Wurff (RvB van APG/ABP) onder leiding van Eerste Kamerlid voor de SP Tuur Elzinga. Het was een goed debat waar het ouder worden en dus langer van pensioen genieten het echte kernprobleem bleek te zijn, speciaal voor de jongeren. De huidige als slecht beoordeelde vorm van de rekenrente verergert de zaak nog eens en de te lage niet-kostendekkende pensioenpremies en terugstorting van pensioenvermogen in het verleden maken de huidige situatie nog slechter.
’s Middags was het debat tussen Martin van Rooijen (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden NVOG die een prima verhaal had en vergelijkbare gedachten over pensioenen heeft als de Stichting Pensioenbehoud), Jaap Janissen (voorzitter deelnemersraad PME die ook voor pensioenbehoud bleek te zijn) en Leon Botter (voorzitter jongerenorganisatie ROOD van de SP) onder leiding van Paul Ulenbelt (Tweede Kamerlid van de SP). Het was bemoedigend dat Botter niets wilde weten van een tegenstelling tussen jong en oud op pensioengebied, dus géén generatieconflict maar wel intergenerationele solidariteit. En onze bestaande pensioenrechten in het nieuwe stelsel moeten volgens de SP gelukkig worden gerespecteerd !

Door een oplopende rente en herstel op de aandelenmarkten zijn gelukkig de dekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen uit de acute nood geraakt, behalve helaas de volgende pensioenfondsen voor zover bekend: Notarissen (-1,97%), Medewerkers Notariaat (-2,1%), Ballast Nedam (-3%), Apothekers (-5%), Verf- en drukinkt (-5,9%) en Tandartsen (-10,1%).

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers resp. ondersteuners gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.