Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Gepensioneerde, geef uw mening over het korten van ons pensioen (6 juni 2016)

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 6 juni 2016

In een recent artikel in Economische Statistische Berichten schrijft Wim Bos van het CBS dat de werkenden in de periode 2000 tot 2014 er circa 30% (!) aan koopkracht op vooruit zijn gegaan (bovenste lijn van de grafiek). De 65-plusser van 2014 had slechts 4% meer te besteden dan de toenmalige 65-plusser van 2000, omdat vooral meer vrouwen met pensioen gaan dan in 2000 en jongere generaties meer aanvullend pensioen opbouwen dan oudere generaties. Maar de koopkracht van gepensioneerden (onderste lijn) is in die 15 jaar licht gedaald zoals de grafiek aangeeft. Ook prof. Bernard van Praag wijst in de Telegraaf van 4 juni op het onterecht verlies aan koopkracht van gepensioneerden. De politiek heeft de gepensioneerden nu bewezen laten vallen. We zetten ons krachtig in om dat te corrigeren samen met andere gepensioneerdenorganisaties.

6 6 2016

Ook de ANBO trekt nu aan de bel met haar artikel in haar nieuwsbrief van 18 april.

‘Stop koopkrachtverlies van gepensioneerden’

Bijna veertig procent van de onderzochte gepensioneerden geeft aan niet voldoende aan hun pensioeninkomen te hebben. Dat is vandaag in het AD te lezen. Van die groep vindt nog eens bijna dertig procent dat zij niet verder kunnen bezuinigen op hun uitgaven; de rek is er uit. Dat blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie ANBO onder negenduizend gepensioneerden.

“Dit zijn zeer zorgelijke cijfers”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. “De financiële rek is eruit bij met name de groep gepensioneerden met een middeninkomen en/of hoge zorgkosten. Al acht jaar op een rij staat de koopkracht onder druk, doordat de pensioenen niet geïndexeerd of zelfs gekort zijn. Daar bovenop hebben gepensioneerden te maken met een stapeling van maatregelen waardoor hun koopkracht zwaar uit de pas loopt met die van werkenden. Het gaat dan om hoge eigen bijdragen voor zorg en het afschaffen van zorgvergoedingen. Het koopkrachtverlies van gepensioneerden moet stoppen.” Ook dienen de spelregels van de pensioenfondsen te worden aangepast, aldus de ANBO. Daar is de Stichting Pensioenbehoud het helemaal mee eens en wij zetten ons in om dat te bereiken met andere organisaties.