Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Klijnsma koerst af op pensioen-onteigening (7 dec 2015)

Deze titel gaf de redactie van Pensioenleugen.nl aan haar blog van 12 juli 2015 en deze blog luidt als volgt:
‘Al gaat ze met haar eigen partij in galop op de afgrond af, voor PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma is er geen reden om vaart te minderen bij de afbraak van het pensioenstelsel. Officieel moet het op de schop om het “eerlijker” te maken, maar in feite is het natuurlijk gewoon een hunkering naar het grote geld. Het spaartegoed in de pensioenkas loopt op tot zo’n 1400 miljard, geld van u en mij. Klijnsma breekt zich het hoofd over de vraag hoe ze een deel van dat geld in de richting van overheid en verzekeringsmaatschap-pijen kan schuiven en dat heet dan hervorming.

        Haar ware aard
Iets van haar ware aard verraadt de PvdA-diva in het Financieel Dagblad van deze week. Belastinggeld of pensioengeld, het blijft gemeenschapsgeld zegt ze. Horen we dit nu goed? Kent de bewindsvrouwe niet het verschil tussen mijn en dijn? Pensioen is UITGESTELD loon. Een deel daarvan wordt belasting als dat uitgestelde loon als pensioen wordt uitbetaald. Vóór die tijd is die spaarpot volgens de geldende afspraken dus gewoon van de pensioendeelnemers. Klijnsma toont met deze uitspraak iets van haar heimelijke zieleroerselen.

        Ze droomt van nationalisatie
Ze droomt van een gedeeltelijke onteigening of nationalisatie van de pensioenopbrengsten ten faveure van de staatskas. Dan kunnen ze in Den Haag gewoon doorgaan met het verbrassen van miljarden aan mislukte projecten. Natuurlijk moet je voor zo’n ingreep een goede reden bedenken en die hebben haar communicatieadviseurs haar ingefluisterd: jongeren betalen naar verhouding teveel pensioenpremie en ouderen te weinig en dat is volgens Klijnsma niet eerlijk. Daarom wil ze de lasten voor jongeren verlagen en die van ouderen verhogen. Ooit noemde de PvdA het delen van lusten en lasten “solidariteit”, zoals ouderen op tal van andere terreinen solidair zijn met jongeren. Maar die term is uit. Juridische deskundigen hebben Klijnsma er al op gewezen dat leeftijdsdiscriminatie wettelijk verboden is en ze dus helemaal geen onderscheid mag maken tussen jong en oud. Dat is in strijd met EU-regels. Waar Klijnsma verschijnt, gerechtigheid en realiteitszin verdwijnt.

        Het wordt een puinhoop
Ze legt met haar hervormingen de basis voor een puinhoop, waarvan de omvang pas zichtbaar is als ze zelf alweer lang van haar pensioen geniet. O ja: dat wordt wel betaald door ONS burgers, want de dames en heren politici zijn vergeten om voor hun eigen pensioen premie te betalen. Dat geld moet dus straks onttrokken worden aan de rijksbegroting... Het gaat om 500 miljoen tot 1 miljard. Het is maar dat u het weet....Bij de aankomende “hervormingen” zal dat bedragje wel subtiel worden weggemoffeld.’


Op 26 november schreef de redactie van Pensioenleugen.nl over minister Plasterk en het ABP:
‘Plasterk valt met greep in ABP-kas in eigen mes.
Pechminister Roland Plasterk (binnenlandse zaken) van maak-ouderen-een-kopje-kleiner-partij PVDA, die zich struikelend door deze kabinetsperiode beweegt heeft zichzelf in de voet geschoten door ambtenaren een loonsverhoging te geven, die betaald wordt uit de pensioenpot.

        Broekzak, vestzak
Het was een sigaar uit eigen doos, omdat de loonstijging die ambtenaren nu krijgen, wordt betaald uit een verlaging van hun pensioen straks.

        Geld is op
Het pensioenfonds van ambtenaren (ABP) mag en kan de pensioenpremie niet zoveel verlagen als nodig is om de loonsverhoging te kunnen betalen, zo blijkt vandaag, omdat het fonds anders in conflict komt met De Nederlandsche Bank, die er op toeziet dat een fonds voldoende reserves moet houden om ook in de toekomst aan zijn verplichtingen te voldoen.

        Eigen schuld, dikke bult
Eigenwijsje Plasterk valt dus in zijn eigen mes en moet nu minstens 50 miljoen euro elders vinden, maar volgens deskundigen wordt het veel meer.
Het verbaast ons overigens dat de ambtenaren er zo gemakkelijk mee akkoord gaan dat uit hun linker zak wordt gestolen om hun rechter zak te vullen.

        Beleid deugt niet
In dit geval is het niet leuk om gelijk te krijgen, maar we schreven eerder al: dit kabinet voert ten aanzien van pensioenen een beleid dat niet deugt.’ En daar zijn wij het helemaal mee eens en wij zetten ons in om dat te corrigeren via de politiek. Een procedure starten zou daarbij kunnen helpen, maar wie kan dat? Heeft u in 2015 ook aangifte bij de politie gedaan tegen dit kabinet wegens diefstal van ABP-pensioen?

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 7 december 2015.