Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Directeur Nederlandsche Bank: pensioenstelsel is aan zijn eind (2 nov. 2015)

Olaf Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht en beleid van De Nederlandsche Bank is somber over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel: in deze vorm zal het niet kunnen overleven. Het is onvermijdelijk dat pensioenuitkeringen in de toekomst verlaagd zullen worden, zo voorspelt hij. Dat zei hij op het mini-symposium van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) op 26 oktober (zie bijlage).

Overheid en werkgevers willen ervan af

Sleijpen ziet twee belangrijke oorzaken voor het ineenstorten van het huidige stelsel.

  • het beleid van de overheid zal leiden tot een uitholling van het huidige pensioen.
  • de afnemende bereidheid van ondernemers om nog langer de premie te betalen die nodig is om de pensioenen op peil te houden.

Volgens Olaf Sleijpen:

  • zijn de pensioenpremies die door de overheid zijn vastgesteld te laag om kostendekkend te zijn, vooral met de gedempte kostendekkende premie.
  • worden deze politieke besluiten vooral ingegeven door de wens om de loonkosten te verlagen en niet om de pensioenen veilig te stellen.
  • heeft de overheid onvoldoende oog voor het feit dat door dit beleid pensioengerechtigden worden benadeeld in het voordeel van (jonge) mensen die werk hebben.
  • is de overheid te pessimistisch als het gaat om het toekomstige rendement op pensioen-beleggingen. Naar de mening van DNB mag en kan er rekening gehouden worden met een hoger rendement dan dat waar de overheid vanuit gaat. Adviezen van DNB op dat punt zijn door de politiek genegeerd.
  • leidt het huidige overheidsbeleid tot een uitholling van het pensioenvermogen, waardoor pensioengerechtigden nog langer op indexatie moeten wachten.
  • worden pensioenfondsen juist door het conservatieve overheidsbeleid gedwongen om risicovol te beleggen. Dat kan op den duur leiden tot ineenstorting van het pensioenstelsel.
  • voert de overheid ten aanzien van pensioenen dus een beleid dat ingaat tegen de adviezen van De Nederlandsche Bank.

In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt

Met die verontrustende boodschap kwam het blad Pensioen Pro op 29 oktober. Als de economische situatie de komende jaren niet verandert, krijgen in 2020 miljoenen deelnemers te maken met kortingen op hun pensioen. Dat aantal is veel hoger dan de 700.000 die eerder deze maand werd genoemd in een rapport van Sociale Zaken over de gevolgen van de lage rente en de vorig jaar aangepaste Ultimate Forward Rate (UFR), de rekenrente voor de berekening van de lange termijn pensioenverplichtingen omgerekend tegen de euro’s van nu. Dit blijkt uit een analyse van Pensioen Pro die wordt onder-schreven door actuarissen. De belangrijkste oorzaak voor het veel hogere aantal gekorte actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden is omdat PensioenPro als uitgangspunt de actuele situatie van de dekkingsgraad gebruikt voor de zwakke fondsen en Sociale Zaken de dekkingsgraad van de pensioenfondsen in herstel per eind 2014.

In de tweede helft van november overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris SZW Klijnsma over de gevolgen van de lage rente en de aangepaste UFR voor pensioen-fondsen. Bij vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen staat de beleidsdekkings-graad inmiddels onder de 100%. Hun actuele dekking ligt lager: 95,8% bij ABP, 94% bij PFZW, 95,2% bij PMT en 94,1% bij PME. Alleen als de actuele dekkingsgraad sterk stijgt, kan de beleidsdekkingsgraad weer op het vereiste niveau komen, aldus Pensioen Pro.

Onze overheid helpt de pensioenfondsen bewust naar de afgrond, een grote schande. We trachten dat uit alle macht tegen te houden samen met anderen. Ons pensioenstelsel is tweede in de wereld en met aanpassingen kan dat zo blijven.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 2 november 2015.