Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Gepensioneerden verliezen weer 5 procent koopkracht (5 okt. 2015)

Ouderen met een pensioen blijven de komende 10 jaar zitten in de hoek waar de klappen vallen. Door nieuwe wetgeving en strenger toezicht van DNB verliezen ze weer 5 procent van hun koopkracht. Met dat slechte nieuws kwam RTLZ op 30 september. Ook de huidige werknemers worden gedupeerd door veel hogere pensioenpremies. Dat meldt pensioen-adviseur Aon Hewitt.

Beleid overheid en DNB kost gepensioneerden 5% koopkracht
'DNB verlaagde in juli de rekenrente die pensioenfondsen gebruiken om te berekenen hoe sterk ze ervoor staan. De fondsen verloren daardoor 30 miljard euro aan waarde.
Het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) van staatssecretaris Klijnsma zorgt samen met een strengere DNB ook voor een stijging van de pensioenpremies met 1 miljard euro. Geld dat werknemers niet meer kunnen besteden in de economie en dat ten koste gaat van de koopkracht. Op langere termijn kan de pensioenpremie nog veel hoger uitvallen. De pensioenpremie kan tot 30 procent stijgen' aldus RTLZ.

Ook het Assurantie Magazine kwam op deze dag met dezelfde verontrustende berichten. 'Pensioenfondsen en hun deelnemers ondervinden de komende jaren forse hinder van de gewijzigde pensioenwetgeving. Dat concludeert Aon Hewitt na onderzoek naar de effecten van de aangepaste pensioenwetgeving. De koopkracht van gepensioneerden daalt de komende tien jaar gemiddeld met 5%, bij pensioenfondsen met een jong deelnemers-bestand of een defensief beleggingsbeleid kan dit oplopen tot 10%.'

Indexatie blijft langer uit
Het magazine vervolgt met 'Naast een premiestijging voorziet Driessen van Aon langer uitstel van een verhoging van de opgebouwde pensioenen. “De nieuwe rekenrente leidde al tot lagere dekkingsgraden. Dat effect wordt de komende jaren naar verwachting nog wat groter”, aldus Driessen. Bovendien mogen pensioenfondsen onder het FTK pas later met indexeren beginnen. Gepensioneerden voelen het extra koopkrachtverlies direct in hun portemonnee; werknemers pas nadat zij met pensioen zijn gegaan.'

Ook de FNV heeft grote kritiek
De FNV website meldt dezelfde dag 'Vandaag blijkt uit onderzoek dat de koopkracht van werkenden en ouderen door nieuwe pensioenregels en de verlaagde rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen drastisch daalt. Gepensioneerden kunnen zelfs te maken krijgen met een verdere verlaging van 5 tot 10 procent. De FNV roept de Tweede Kamer op deze extreme achteruitgang aan te pakken in lijn met eerdere uitspraken in 2014. Gijs van Dijk, FNV-bestuurder: “Het kabinet en De Nederlandsche Bank brouwen een giftige pensioencocktail. En de lage rekenrente is een gevaarlijk ingrediënt dat enorm inhakt op de koopkracht van werkenden en gepensioneerden.” De FNV wil dat De Nederlandsche Bank voorbeeld neemt aan de Europese toezichthouder die een hogere en stabiele rente voor verzekeringen oplegt.'

Verlaging
De FNV schrijft 'De Nederlandsche Bank heeft afgelopen zomer de rente waarmee pensioenfondsen berekenen hoeveel geld zij kunnen uitkeren en in kas moeten hebben om onbegrijpelijke redenen verlaagd. FNV, pensioenfondsen en werkgevers wezen al op de negatieve gevolgen voor de koopkracht. Pensioenfondsen kunnen de pensioenen vaak niet meer mee laten stijgen met de prijzen of moeten zelfs korten. Van Dijk: “Onbegrijpelijk dat De Nederlandsche Bank gewoon zijn gang is gegaan. Heel veel mensen, jong en oud, gaan dit onnodig in hun portemonnee voelen”, aldus de FNV.

De Stichting Pensioenbehoud heeft bij de Tweede Kamer tegen dit beleid bezwaar gemaakt en gepleit voor verbetering van de koopkracht van gepensioneerden.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 5 oktober 2015.