Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De koopkracht van gepensioneerde daalt in plaats van stijgt (21 sept. 2015)

Het CPB heeft voor Prinsjesdag de Macro Economische Verkenningen 2016 (Bekijk hier de website) uitgebracht. Die heeft als basis gediend voor de politieke voorstellen in de Miljoenennota 2016. Hieruit komt de onderstaande grafiek met toelichting over de koopkracht in 2016 van de gepensioneerde huishoudens. Deze grafiek is opgebouwd uit een 'puntenwolk' berekend op basis van de vele economische variabelen van onze samenleving. Binnen de twee dunne lichtblauwe lijnen bevinden zich 95% van de ruim 3 miljoen gepensioneerden die van -2% tot –10% aan koopkracht kunnen verliezen, vooral bij de lage inkomens. Voor ruim 150.000 gepensioneerden buiten de lichtblauwe lijnen kan de koopkracht in 2016 zelfs nog meer dalen.

Deze regering gebruikt in haar presentatie van de koopkracht echter zeer misleidend als referentie het begrip 'mediaan'. Dat betekent dat 50% van de gepensioneerde huishoudens boven de middelste donkerblauwe lijn zitten en maar liefst 50% (!) eronder. De in de begroting genoemde stijging van de koopkracht voor gepensioneerde huishoudens van slechts +0,2% in 2016 geldt dan ook alleen maar voor de lage inkomens. Maar bij tweemaal AOW met een klein aanvullend pensioen van €10.000, dus tezamen een inkomen van circa €30.000, slaat die toename om in een verlaging van de koopkracht van -1% voor de meeste gepensioneerde huishoudens. Maar dat vertelt onze regering niet en dus vertelt zij slechts een half en misleidend verhaal. Dat is schandelijk beleid.

De laatste jaren hebben gepensioneerden geen pensioencompensatie voor de inflatie ontvangen. En meer dan een miljoen gepensioneerden hebben in 2013 én 2014 ook nog een pensioenkorting tussen de 0,5% en 7% te verwerken gekregen. De maat is nu echt vol. Daarop en op de andere lastenverzwaringen voor gepensioneerden hebben de gezamenlijke ouderenorganisaties ook gewezen in hun duidelijke brief van
9 september aan staatssecretaris SZW Klijnsma (zie bijlage).

Figuur 3.7 Koopkrachtverbetering in 2016, met name bij werkenden (fig)

Gepensioneerde tweeverdiener

nieuwsbrief 21 9 2015

(fig) Koopkracht naar huishoudtype, inkomensbron en huishoudinkomen, mutaties in %, 2015. Per inkomensniveau ligt de
koopkrachtontwikkeling van 90% van de huishoudens tussen de bovenste en onderste lijn. De middelste lijn geeft de
mediaan weer.

Ook de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden KNVG heeft hierop gewezen in haar brief van 15 september aan de leden van de Tweede Kamer (zie bijlage) evenals de ANBO zoals het Financieel Dagblad op 15 september berichtte. De Volkskrant meldde op 14 september dat volgens de internationale verzekeraar Allianz ons pensioenstelsel het beste ter wereld is. Volgens de verzekeraar bestaat in Nederland de beste garantie dat toekomstige generaties voldoende pensioeninkomen hebben (zie bijlage). En desondanks wil de staatssecretaris ons pensioenstelsel flink op de schop nemen. Verbeteringen aan het stelsel zijn goed, maar een wijziging van de grondslagen is geheel overbodig en zal zeer schadelijk zijn voor iedereen. Laat de leden van de Tweede Kamer dat standpunt ook per email weten.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 21 september 2015.