Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Wetsvoorstel over Financieel Toetsingskader een grote ramp (6 okt. 2014)

De NOS kwam op 25 september met het bericht Nieuwe pensioenregels te streng. “Pensioenfondsen vinden de aangekondigde pensioenwetgeving van staatssecretaris Klijnsma te streng. De nieuwe regels pakken ongunstig uit voor jongeren, concludeert de Pensioenfederatie na doorrekening van de voorstellen van de staatssecretaris door de pensioenfondsen. De fondsen zijn het vooral niet eens met het moment waarop de pensioenuitkering en pensioenopbouw weer aangepast mogen worden aan stijgende prijzen. De afgelopen jaren zijn door de financiële problemen bij de pensioenfondsen de pensioenen voor veel mensen niet mee gestegen. Daardoor is er een achterstand ontstaan in de pensioenopbouw. Veel pensioenfondsen willen dat gat dichten, zodra er weer genoeg geld is. Het tempo waarmee de nieuwe regels deze zogeheten inhaalindexatie toestaan, vinden de pensioenfondsen te laag.”
Het ministerie van Sociale Zaken kwam echter meteen met een ontkenning zonder op de gebruikte argumenten concreet in te gaan. Dat was te verwachten omdat de overheid met haar wetsvoorstel voor een aangepast Financieel Toetsingskader (FTK) heimelijk bezig is om haar pensioenkosten als werkgever te verlagen bij het ABP ten koste van de ambtenaren en de rest van de pensioensector.

De doorrekening van de gevolgen van het kabinetsvoorstel
De uitzending van Tros Radar (bekijk link) van 29 september was onthullend. Zij kwam met haar doorrekeningen voor een gemiddeld pensioenfonds tot een duidelijke conclusie: de ouderen en gepensioneerden gaan erop achteruit en de jongeren gaan er door deze voorgestelde kunstgreep flink op vooruit ondanks hun onlangs ingevoerde veel lagere pensioenopbouw dan van de huidige ouderen en hoeven daarmee voor hun toename niet te betalen, integendeel. Het artikel van Tros Radar Vijftigers de klos door nieuwe rekenregels pensioenen laat dat goed zien.

“Vooral vijftigers worden benadeeld bij het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenen, blijkt uit de berekening van onafhankelijk pensioenconsulent Aon Hewitt (Bekijk link). Vijftigers kregen al minder pensioen dan de dertigers of de zeventigers, maar met de nieuwe regels wordt dat nog minder. De Tweede Kamer buigt zich op dit moment over het FTK. De dertiger gaat er met de nieuwe regeling in het totaal ontvangen pensioen het meeste op vooruit voor één persoon. Hij kreeg met de oude rekenregels in totaal 450.000 euro pensioen (kapitaal). Dat wordt na invoering van de regels 487.000, een plus van 37.000 euro. De zeventiger gaat er 11.000 op achteruit, maar houdt het hoogste pensioen van de verschillende generaties hoewel van dat kapitaal meestal twee (!) personen moeten rondkomen. Hij gaat van 500.000 naar 489.000. De vijftiger krijgt 6.000 euro minder, maar had voorheen al het minst: 434.000 met de oude rekenmethode, 428.000 nu. Het verschil in totaal ontvangen pensioen (kapitaal) tussen de zeventigers en vijftigers is groot: 61.000 euro (kapitaal).”

De koopkracht gaat achteruit
“Als het gaat om koopkracht, dan voelen de zeventigers de grootste pijn. Zij hebben de afgelopen jaren al te maken gekregen met kortingen. Daarnaast zijn hun pensioenen niet geïndexeerd. Die situatie zal niet veranderen: de komende jaren gaat de koopkracht van gepensioneerden achteruit. Als de economie onveranderd blijft ontvangen zij in 10 jaar 14 procent minder, en in 20 jaar 23 procent. Wanneer de economie verslechterd krijgen zij te maken met 35 procent koopkrachtverlies. Zelfs als het economisch goed gaat, leveren zij in op koopkracht: in 20 jaar 16 procent.”
“Radar vergelijkt de vooruitzichten van dertigers, vijftigers en zeventigers in een gemiddeld fictief fonds in de euro’s van nu. De dertiger werkt tot 71 jaar, de vijftiger tot 68 en de zeventiger tot 65 jaar of korter. Alle deelnemers hebben hetzelfde modale inkomen (€ 34.500) op 35-jarige leeftijd. Bij bestaande pensioenfondsen kunnen de uitkomsten anders zijn omdat daar sprake is van andere variabelen als premies en beleggingsmix, maar gekozen methode geeft een gemiddelde trend aan.”

De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) met als voorzitter Martin van Rooijen verwerpt het wetsvoorstel dan ook in harde bewoordingen, evenals de Stichting Pensioenbehoud (SPB).  De FNV roept zelfs op tot een demonstratie op 13 oktober van 12 tot 13 uur op het Plein voor de Tweede Kamer (zie bijlage) die de KNVG en SPB van harte steunen. Geef dit door aan uw familie, vrienden en bekenden en wees aanwezig. Dit is de kans om als gepensioneerden onze mening over dit pensioenvoorstel zichtbaar en kenbaar te maken.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 6 oktober 2014.