Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

27 maart 2011

Uit een onderzoek van pensioenadviseur Montae en onderzoeksbureau GfK Panel Services onder circa 1000 werknemers en 500 werkgevers bleek dat aantasting van oude rechten voor zowel werkgevers als werknemers als de slechtst denkbare oplossing wordt gezien om de pensioenen betaalbaar te houden. Ook circa 80 geraadpleegde pensioenexperts wijzen die optie in het onderzoek in grote getale van de hand (FD 14 maart). Terwijl de werknemers wel 2% extra van hun salaris willen betalen voor het door hen gewenste gegarandeerde pensioen (IPN 17 maart).

Daarom is het een stap vooruit dat de vakbond FNV Bondgenoten bij monde van zijn voorzitter Henk van der Kolk heeft gesteld dat er geen enkel model aan de orde kan zijn waarbij de risico’s eenzijdig bij de deelnemers worden gelegd (FD 25 maart). Ook de Abvakabo FNV zit op deze lijn (Telegraaf 25 maart) en wellicht ook de FNV Bouw (FD 18 maart). De vakbond De Unie had reeds eerder een vergelijkbaar standpunt kenbaar gemaakt op basis van een enquete onder haar leden (eerder gepubliceerd op website). Alleen de FNV onderhandelaar Peter Gortzak wil toch op de ingeslagen weg doorgaan. Luisteren naar je achterban is moeilijk, blijkt maar weer. Daarom is het pensioendebat van de Tweede Kamer met minister Kamp begin april interessant (het debat kunt u live op uw computer of TV volgen). Zijn brief aan de Tweede Kamer van 22 maart j.l. is de basis hiervoor (zie bijlage ).

De brief van het CSO aan de Vaste Commissie SZW van 14 maart 2011 (zie bijlage ) is echter van grote klasse waarin de problemen en oplossingen duidelijk worden vastgesteld. Vooral de onderste alinea op de laatste pagina van de brief onder het kopje Opgebouwde aanspraken en rechten is belangrijk om te lezen.

Op 31 maart a.s. zal de hoorzitting cq rondetafelgesprekken van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer plaatsvinden naar aanleiding van de uitzending van Zembla over het in het verleden gevoerde beleggingsbeleid en de ontwikkeling van de kostendekkende premies. De actuaris Roland van Gaalen heeft gesteld dat de claims van de Pensioenfederatie over de voordelen van beleggen in aandelen niet zouden kloppen (FD 17 maart). Uit zijn berekeningen zou blijken dat pensioenfondsen sinds 1985 beter af waren geweest met alleen veilige langlopende obligaties in plaats van ook aandelen te kopen. Daar ook hij is uitgenodigd voor de hoorzitting kan het wel een interessante discussie worden die zal worden bijgewoond door uw voorzitter.

Het bulletin van De Nederlandse Bank van 24 maart j.l. over achterblijvende pensioenindexatie getiteld Pensioenen blijven achter bij loon- en prijsstijging (zie bijlage ) laat het belang van indexatie voor gestegen kosten duidelijk zien. De grafiek Ontwikkeling nominale dekkingsgraad toont dat we nog lang niet uit de gevarenzone zijn. Ook tabel 1 over de levensverwachting is interessant: wie als man nu 65 jaar is, heeft nog gemiddeld 22,0 jaar aan levensverwachting en de vrouw nog 23,8 jaar. Op 80-jarige leeftijd is dat 9,2 resp. 10,9 jaar. Daarom later met pensioen en meer ervoor betalen, is het standpunt van de Stichting Pensioenbehoud met behoud van de bestaande pensioenrechten.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae