Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Waarom onze overheid zoveel inkomsten tekort komt (9 dec. 2013)

In onze wereld heerst concurrentie tussen landen op het gebied van de hoogte van de tarieven voor de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Maar we weten dat sommige grote ‘slimme’ multinationale bedrijven zoals Google, Starbucks, Apple e.d. nauwelijks of geen belasting betalen.

blog-9dec-2013-stats

Het officiële tarief voor de vennootschapsbelasting in de USA is 40%. Maar beroemd is de zogenaamde ‘Dubbele Ierse Nederlandse Sandwich.’ Resultaat: géén belasting betalen.

blog-9dec-2013

Source KPMG Tax and FeedBlitz

Daarom betalen wij als inwoners van Nederland onnodig te veel loon- en inkomstenbelasting en wordt de pensioenopbouw versoberd om onze overheid aan geld te helpen. Dat geld zou de overheid moeten krijgen van internationale bedrijven o.b.v. 25% belasting wegens hun commerciële activiteiten in ons land. Voor een eerlijker verdeling moeten zo snel mogelijk internationaal bindende nieuwe afspraken worden gemaakt. Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 9 december 2013.