1

In een interview op 21 juni met het Algemeen Dagblad (AD) adviseert staatssecretaris SZW Jetta Klijnsma om een moestuin te nemen als aanvullend pensioen. ‘Volgens Klijnsma behouden we in de toekomst een fatsoenlijk pensioen, maar we moeten ons ook niet rijk rekenen’, aldus het AD. ‘Ik raad mensen wel aan om ook naar andere vormen van oudedagsvoorziening te kijken’ zegt de bewindsvrouw in het AD. In de Volkskrant van 21 juni meldt Klijnsma daarnaast dat ‘Als de hypotheek is afbetaald, kun je prima van de AOW leven.’ Los van de mening van moestuineigenaren dat de kosten van het zelf verbouwen van groenten hoger zijn dan het kopen ervan in de supermarkt of de groentewinkel, vraag ik mij af of Klijnsma ooit heeft kennis gemaakt met het leven op het bestaansminimum van de AOW. Bovendien hebben hele volksstammen geen tuin en ook geen moestuin die bovendien maar zeer beperkt te huur of te koop zijn.

De achtergrond van deze waarschuwing
Het advies van Klijnsma roept een toekomstbeeld op waarin iedere bejaarde moet leven van zelf verbouwde wortels en radijsjes. Een toekomstbeeld waarin de overheid zich heeft teruggetrokken en de burger aan zijn lot overlaat in een geïndividualiseerde samenleving. Dat die angst niet helemaal ongegrond is, blijkt wel uit het interview in het AD. Klijnsma probeert de krantenlezer in eerste instantie gerust te stellen. Op de vraag of we over tien jaar nog een fatsoenlijk pensioen hebben, antwoordt ze zelfverzekerd met 'Ja, natuurlijk.' Maar gaat dit ook op voor de lange termijn? Verderop in het interview zegt Klijnsma: 'Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat we iets moeten veranderen.' En weer verderop stelt ze dat er daarom een landelijke discussie over het pensioenstelsel moet komen. Daarvoor gaat ze na de zomer bijeenkomsten organiseren en een website lanceren. 'Het is zelfs bespreekbaar of we nog wel verplicht allemaal moeten sparen voor ons pensioen,' zegt Klijnsma.

groente-van-klijnsmaMaar één ding is zeker. Als de overheid wil dat er een landelijke discussie over het pensioenstelsel komt, dan is dat niet omdat er extra potjes geld zijn gevonden. Dan is dat omdat er een draagvlak gecreëerd moet worden voor pijnlijke maatregelen. U bent dus gewaarschuwd. Zo komt het vertrouwen in onze pensioenen niet terug; integendeel. Het onlangs voorgestelde nieuwe financieel toetsingskader, de rekenregels voor onze pensioenfondsen, eist nu al hogere buffers en dat in de huidige pensioencrisistijd. Dat had de overheid 10 of 20 jaar geleden moeten voorstellen, maar niet nu. Daardoor zal de indexatie vele jaren niet mogelijk zijn. Als bestuur zullen wij ook een bijdrage leveren aan de landelijke discussie (zie o.a. onze website met ons voorstel) om de belangen van gepensioneerden met alle kracht te verdedigen tegen de afbraak van ons pensioen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 30 juni 2014.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)