Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Tweede Kamer trekt gele kaart tegen Europese pensioenplannen (19 mei 2014)

De website van het CDA vermeldt dat op 14 mei Tweede Kamerlid voor het CDA Pieter Omtzigt in het debat met minister van financiën Dijsselbloem heeft voorgesteld dat de Tweede Kamer onmiddellijk een ‘gele kaart’ trekt (dus bezwaar maakt) tegen de verre-gaande en ingrijpende Europese pensioenplannen. De gehele Tweede Kamer behalve D66 en GroenLinks steunde het voorstel en nam een motie aan. Het wordt nu zaak om ook andere nationale parlementen te overtuigen de gele kaart te trekken en dat wordt geprobeerd. Vóór 29 mei moeten de andere parlementen hun bezwaar kenbaar gemaakt hebben.

De gele kaart procedure in de Europese Unie
Die gele kaart is één van de middelen die nationale parlementen kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat het subsidiariteitsbeginsel wordt nageleefd. Wanneer zij van mening zijn dat het onderwerp van een wetsvoorstel niet op Europees niveau, maar op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau thuishoort, kunnen zij dat laten weten aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie. Als een derde van de nationale parlementen deze mening deelt, zal de Europese Commissie het voorstel moeten heroverwegen. Er wordt dan gesproken over de 'gele kaart'. Bij voorstellen op het terrein van justitie en politie is een kwart van de stemmen genoeg.
De optie van de gele kaart maakt het voor de Europese Commissie als indiener van Europese wetsvoorstellen lastiger om ongestoord haar gang te gaan. Als zij na heroverweging alsnog besluit om een bepaald wetsvoorstel in te dienen, zal zij redenen moeten geven voor haar besluit.

Waar het om gaat
Het gaat voor Nederland om 1200 miljard euro pensioengeld. De Europese Commissie stelde voor om bijna 100 pagina’s nieuwe pensioenwetgeving uit Brussel te krijgen. Met deze nieuwe richtlijn wil Brussel de pensioenen in kapitaalgedekte stelsels zekerder maken. Dus zijn er uitgebreide regels. Ze gelden echter niet voor stelsels, waar landen en/of bedrijven wel beloftes doen en daarvoor nauwelijks of geen geld opzij leggen. Die stelsels, die overigens ook in Duitsland gebruikt worden, zijn een grote bom onder de toekomst en mensen kunnen er geen langdurige zekerheid aan ontlenen. Echter om de pensioenen zekerder te maken – schrijft de commissie – komen er zeer gedetailleerde regels voor landen die gespaard hebben voor pensioenen. Dat zou averechtse effecten kunnen hebben. De kosten van de fondsen zullen overigens ook gewoon stijgen door deze regels en dat gaat ten koste van het rendement.

De voorstellen van de Europese Commissie
De voorstellen van de commissie, die meer dan 100 pagina’s beslaan, zijn onder andere:
- De Europese Commissie gaat precies voorstellen hoe het pensioenoverzicht eruit ziet tot op zeer groot detailniveau (berekeningen en zelfs de lettergrootte op het pensioenoverzicht).
- De pensioenen worden voortaan besproken door de ministers van Financiën en niet van Sociale Zaken.
- De governance van pensioenfondsen wordt in Europa bepaald.
- Fondsen kunnen gemakkelijker verhuizen van land naar land om bijvoorbeeld minder toezicht te zoeken. Dus fondsen kunnen gemakkelijker naar Luxemburg of Cyprus verhuizen, omdat ze daar de regels prettiger vinden. Dat leidt overigens tot minder zekerheid voor werkenden en gepensioneerden.
- De Europese commissie kan zelfstandig regels opstellen zonder dat de nationale parlementen daar nog iets over kunnen vinden. Dat kan in de toekomst zeer ingrijpend zijn.
- De Europese toezichthouder kan aanwijzingen geven aan de nationale toezichthouder. EIOPA komt de facto boven DNB te staan als toezichthouder. Deze zaken willen we niet.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 19 mei 2014.