1

Kabinets(in)formatie
Na het snelle solowerk van “verkenner” Henk Kamp gaat hij nu samen met Wouter Bos als informateursduo aan de slag, met  als opdracht om de vorming van een tweepartijen kabinet van VVD en PvdA te onderzoeken. Vanaf maandag 25 september zullen de besprekingen met de  onderhandelaars Rutte en Blok en Samson en Deijselbloem beginnen.
Laten we hopen dat er snel een nieuwe regering komt, want er moet veel en belangrijk werk worden gedaan.
 
Septemberpakket SZW
Op dezelfde dag wordt het aangekondigde pakket nieuwe regels en maatregelen behorende bij de begin mei gepubliceerde Hoofdlijnennota Pensioenen verwacht.
Vanwege de nieuwe rol van Kamp zal dit nu door zijn pas benoemde opvolger op SZW Paul de Krom worden bekend gemaakt. We zijn zeer benieuwd naar de  voorstellen voor de te hanteren rekenrente en voor  eventuele premieverhogingen voor miljoenen actieve deelnemers per 1 januari a.s.
 Maar vooral naar de gevolgen voor de pensioenkortingen per 1 april 2013 voor vele miljoenen gepensioneerden.
Wij vrezen dat er weinig goed nieuws voor gepensioneerden in zal staan.
 
Nieuwe Tweede Kamer
Inmiddels is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd en zijn 51 nieuwe parlementariërs (één derde van het totaal) aangetreden. Opvallend is dat de ouderenpartij 50PLUS met 2 zetels in de Tweede Kamer is gekomen. Ook de herverkiezing van Pieter Omtzigt (CDA) met vele voorkeursstemmen springt in het oog. Hopelijk zal hij zijn rol als Parlementair Rapporteur met betrekking tot de IORP richtlijn bij de Europese Unie met verve kunnen voortzetten.
Komende week moet duidelijk worden wie de pensioenwoordvoerders van de diverse fracties zullen worden of blijven.  Vanzelfsprekend zullen we met hen in contact treden, met name over het voorgestelde septemberpakket.
 
Pensioenpotten over 20 jaar nog vol!
Met deze kop opende DeTelegraaf op zaterdag 22 september een artikel over de vermogensontwikkelingen bij de 3 grootste pensioenfondsen.
 Bij een gemiddeld rendement van 3% tot 2032 (dus aanzienlijk minder dan de behaalde 7% over de voorbije 20 jaar) worden de pensioenpotten verre van “leeggegeten”.
 Integendeel, bij deze voorzichtige aanname zal het vermogen bij ABP groeien van 246 miljard Euro in 2011 naar 342 miljard Euro in 2032, bij PFWZ (Zorg & Welzijn) van 111 miljard Euro naar 280 miljard Euro en bij PMT (Kleinmetaal) van 41 miljard naar 100 miljard Euro in 2032.
Dit is in schril contrast met wat diverse jongerenorganisaties ons steeds willen doen geloven! En wij zullen dan ook niet nalaten om dit aan de kaak te blijven stellen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 23 september 2012.    

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)