Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Regeerakkoord pleegt financiële aanslag op pensioeninkomen (5 nov. 2012)

Het Regeerakkoord 2012 van VVD-PvdA (zie bijlage ) haalt onze samenleving flink overhoop. Daarbij wordt niet alleen bezuinigd en hervormd, maar er wordt ook flink genivelleerd met de inkomens-afhankelijke zorgpremie zónder dat er wordt bezuinigd of de problemen bij de zorg worden opgelost. Daarom de volgende treffende anekdote:  Rutten en Samsom zitten bij de koningin aan een diner. Zegt Rutte tegen Samsom: "Moet je zien wat een mooi gouden bestek ze hier hebben. Daar wil ik wel een lepel van mee naar huis nemen." Hij pakt een lepel en stopt hem in z'n binnenzak. Samsom denkt: "Zo één wil ik ook wel hebben." Hij pakt een lepel, maar tikt per ongeluk tegen z'n kopje aan. "Oh, Samsom wil wat zeggen," zegt de koningin. "Nou," zegt Samsom, "ik vind het zo fijn dat we hier met z'n allen zijn en ik vind het een goed idee dat u ons heeft uitgenodigd."  En hij gaat weer zitten, maar wil toch graag zo'n lepel hebben. Dus na vijf minuten probeert hij het weer. Maar weer tegen het kopje. "Samsom wil weer wat zeggen," zegt koningin Beatrix. "Nou, eigenlijk wil ik een truc laten zien," zegt Samsoms. "Kijk, ik heb hier een gouden lepel, die stop ik in m'n binnenzak, en ik haal hem er bij Rutte weer uit.”

Ouderen willen best solidair zijn bij bezuinigingen, maar willen niet nivelleren
Waarom is het afgesproken nivelleren niet redelijk? Omdat Nederland al heel sterk genivelleerd is vergeleken met andere landen. De ter vergelijking gebruikte Gini-coëfficient van Nederland is 0,29 (waarde 1 is maximale inkomensongelijkheid) terwijl gemiddeld voor de OESO-landen  de waarde 0,32 is. Ter vergelijking: de VS heeft de hoogste waarde van 0,37 en Noorwegen de laagste van 0,25. En onze inkomensongelijkheid stijgt sinds 1990 ook niet. Ook zag de rijkste 1 procent van ons land hun inkomen niet sneller stijgen dan het Nederlands gemiddelde. Ter vergelijking: in de VS steeg het inkomen van deze 1 procent rijksten met +18% sinds 1990. Dus wat is het probleem, aldus econoom Mathijs Bouwman. En het kost volgens het CPB op termijn 1 tot 2 procent banen. We moeten minder belasting betalen in plaats van steeds meer. Tenslotte hangt er ook nog een pensioenkorting boven de markt, zeker voor deelnemers van het PMT, PME en ABP evenals het  fiscaliseren van de AOW.

Media berekenden wel 20 procent inkomensverlies voor sommige groepen
De onderstaande ‘koopkrachtwolk’ van het CPB toont het inkomensverlies per jaar en dat verlies loopt voor sommigen wel op tot -6% per jaar tot 2017. Het CPB heeft ook berekend dat het koopkrachteffect tot 2017 van een jaarinkomen tot € 66.000 (2x modaal) jaarlijks wel enkele tienden van procenten zal stijgen, maar de helft van de werkende bevolking heeft een inkomen van € 66.000 tot € 94.000 per jaar en daar daalt het inkomen jaarlijks met -1,5%. En deze groep kent ook nog grote onderlinge verschillen. Daarboven daalt het inkomen zelfs met -4,2% per jaar. Gepensioneerden kunnen tot wel -25% in 5 jaar aan koopkracht verliezen, aldus NRC. Dat dient te worden voorkomen.

bruto-jaarloon-2012-5-11-2012

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 5 november 2012.