Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

24 juli 2011

24 juli 2011

Ook deze week heeft de discussie over het wel of niet acceptabel zijn van het pensioenakkoord van werkgevers, werknemers en kabinet zich stevig voortgezet. Het is wel opvallend dat in het jaarverslag 2010 van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) wordt vermeld dat de pensioenpremies met 1,3% zijn opgetrokken tot maar liefst 28,6% van het pensioengevend salaris en in 2011 verder zullen worden verhoogd tot 30,3%. Bij vele andere pensioenfondsen liggen de premies ook hoger dan 20% zoals bij het ABP met 21,9% plus 1% tijdelijke opslag. Daaruit blijkt maar weer dat het percentage van maximaal 20% zoals overeengekomen in het pensioenakkoord ten ene male onvoldoende is en dus een bezuiniging door werkgevers is die ten koste zal gaan van de hoogte van de pensioenuitkering en de indexatie.

FNV Bondgenoten heeft een eigen alternatief voor het pensioenakkoord met een nieuw AOW- en pensioenstelsel opgesteld met het advies aan de leden in een referendum om het huidige pensioenakkoord af te wijzen. Dit alternatief heeft Bondgenoten vergezeld van een ultimatum op 14 juli j.l. naar minister Kamp gestuurd (lees meer ). Maar minister Kamp heeft meteen negatief gereageerd in de pers dat dit voorstel een gat van 1,65 miljard euro zou slaan in de begroting van SZW. En dat de bezuiniging van 2 miljard euro die de verhoging van de AOW-leeftijd moet opleveren, bijna ongedaan wordt gemaakt. Dat is het nadeel van een koppeling in het akkoord tussen de AOW die wordt geregeld door de overheid en de pensioenen die inhoudelijk worden geregeld door de sociale partners, maar met een uitvoering onder toezicht van de overheid op basis van “wordt er niet meer beloofd dan t.z.t. kan worden uitgekeerd”.

Bondgenoten heeft intussen een sterke lobby opgezet om andere bonden te overtuigen om haar alternatief te steunen. Volgens het Financieel Dagblad hebben vertegenwoordigers van vakbonden uit FNV, CNV en MHP-geledingen die zich tegen het pensioenakkoord keren, gisteren in een eerste gesprek geprobeerd de krachten te bundelen. Initiatiefnemer Gerrit van de Kamp van de politievakorganisatie ACP wil alleen kwijt dat het om een oriënterend gesprek ging om te kijken of we tot een gemeenschappelijke deler kunnen komen. Hij bevestigt dat vertegenwoordigers van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, De Unie en militaire vakbond CNV Acom aanwezig waren bij het overleg. In september wordt volgens Van de Kamp verder gesproken over een gemeenschappelijke strategie.

Vakbonden aangesloten bij het CNV hebben van oorsprong een christelijke signatuur en zijn doorgaans wat gematigder dan grotere broer FNV. De bonden bij MHP komen op voor middengroepen en hoger personeel en richten zich daarmee specifiek op de belangen van de inkomensgroepen tussen de € 35.000 en de € 60.000 per jaar.
Maar de vakbonden die het pensioenakkoord afkeuren, hebben niet dezelfde bezwaren tegen het akkoord. Zo ziet De Unie niet veel in de aanvullende eisen van FNV Bondgenoten om de lage inkomens volledig te compenseren voor koopkrachtverlies als die met 65 jaar willen stoppen met werken. Voorzitter Rendert Algra vreest dat de extra kosten zullen neerdalen bij de middengroepen.

Het pensioenakkoord, dat vorige maand werd gesloten tussen de vakcentrales, de werkgeversorganisaties en minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op maar weinig steun rekenen onder de bevolking volgens de Telegraaf. Uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van FNV Bondgenoten blijkt dat de meeste mensen tegen het akkoord zijn.
TNS Nipo onderzocht het standpunt over het pensioenakkoord onder twee groepen: van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder, en van de leden van FNV Bondgenoten. Van de totale groep volwassen Nederlanders zegt 25% ja tegen het akkoord als er nu over gestemd zou worden en 47% is tegen. Het is opvallend dat alleen bij aanhangers van de VVD en het CDA de voorstanders in de meerderheid zijn. Bij D66, PvdA, SP , PVV en GroenLinks zijn de tegenstanders in de meerderheid. De aanhang van FNV Bondgenoten is het meest tegen het pensioenakkoord met maar liefst 80% en slechts 9% voor.

In de Kamer lijkt voorlopig een meerderheid voorstander te zijn om door te gaan met de hervorming van de aow- en pensioenwetgeving. De commissie SZW houdt op 15 en 16 september a.s. hierover een rondetafelgesprek. Het is te hopen dat de organisaties van gepensioneerden hierbij ook worden geraadpleegd.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde familie, vrienden en bekenden s.v.p. Aanmelding als begunstiger kan via de website www.stichtingpensioenbehoud.nl
Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in de gesprekken met de politiek
Bedankt alvast en tot de volgende week.
Uw voorzitter Erik Daae