Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Petitie: Ik wil niet gekort worden op mijn pensioen! (30 jan. 2012)

De DNB heeft aangekondigd dat 125 pensioenfondsen een te lage dekkingsgraad hebben en daarom binnenkort bekend moeten gaan maken dat de pensioenen tot wel 7% gekort zullen gaan worden. Dit zal meer dan 1 miljoen gepensioneerden raken, die ook al jaren koopkracht hebben ingeleverd omdat zij niet geïndexeerd zijn.
Door te klikken op het website adres http://pensioenbehoud.petities.nl/ kunt u de petitie ondertekenen met of zonder uw naam en andere gegevens, waarbij uw privacy is gewaarborgd (zie de toelichting op de website van http://petities.nl ). U krijgt dan een email op het door u opgegeven email adres (dat nergens anders voor zal worden gebruikt) en door te klikken op de link in de ontvangen email bevestigt u uw ondertekening om zeker te stellen dat u ook degene bent van de ondertekening. Over enige tijd zal de petitie aan minister Kamp worden aangeboden.

PETITIE

Wij
gepensioneerden die al jaren geen indexatie hebben ontvangen en waarvan de koopkracht is aangetast,

constateren

dat door het toepassen van criteria gebaseerd op een te conservatieve waardering van de toekomstige verplichtingen heeft geleid tot een onrealistisch lage schatting van de dekkingsgraad bij vele pensioenfondsen. En constateren verder dat er ten onrechte geen andere middelen worden aangewend om de dekkingsgraden gezonder te maken, zoals snellere verhoging van pensioenleeftijd en premies, verlaging van opbouwpercentage en bijstorten door werkgevers,

en verzoeken

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de rekenrente waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend, aan te passen aan het historisch rendement van de fondsen, zodat er geen onnodige kortingen van pensioenen hoeven plaats te vinden. Pensioenen zijn uitgesteld loon, een vitaal onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en van het sociale beleid voor de lange termijn en dienen als zodanig bestuurd en beheerd te worden.

Nieuws

Volgens de website van RTL Z van 23 januari 2012 blijkt uit voorlopige berekeningen van RTL Z op basis van gepubliceerde en nog niet gepubliceerde gegevens dat eind 2011 het totale pensioenvermogen €875 miljard bedroeg. Een stijging van maar liefst €74 miljard sinds begin 2011 (+9,2%). Bij het ABP was dat van €237 naar €246 miljard, bij het PFZW (Zorg en Welzijn) van €99,5 naar €110,7 miljard en bij het PME (grootmetaal) van €22,6 naar €25,8 miljard. De rekenrente was in de vorige eeuw 3% tot 4% en de pensioenen werden wel gewoon geïndexeerd onder goedkeuring van de Pensioen- en Verzekeringskamer, de voorganger van DNB. De ‘deskundigen’ zijn het onderling niet met elkaar eens en de meesten willen niet (meer) de risicoloze staatsleningen als basis van de rekenrente, maar een langer lopende gemiddelde rente. Intussen verlaagt het Pensioenfonds Vervoer het opbouwpercentage voor 2012 met 0,1% naar 1,95% en verhoogt de premie met 0,9% tot 29,4%, waardoor de dekkingsgraad voldoende herstelt om niet te hoeven korten. Prima.
Deze nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud is gepubliceerd op 30 januari 2012.