Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Pensioenkortingen per 1 april aangekondigd (4 feb. 2013)

De pensioenen van gepensioneerden in de groot- (PME) en kleinmetaal (PMT) worden per 1 april fors verlaagd. De financiële positie van de kleinmetaal en grootmetaal is zo slecht dat kortingen helaas onvermijdelijk zijn, maar dat zou niet nodig zijn bij het gebruik van een juiste rekenrente. Ook gepensioneerden van het ABP zijn de sigaar. Dit maakten de drie fondsen die samen ruim 1 miljoen gepensioneerden hebben, vrijdag bekend. De korting op het pensioen dat samen met de werkgever is gespaard, is in de kleinmetaal 6,3 procent en in de grootmetaal  5,1 procent. Gelukkig zijn de percentages iets lager dan eerder voorspeld. De daling komt bovenop de belastingmaatregelen die in januari al zijn ingegaan zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief, waardoor het inkomen nog lager wordt. Bij het grootste pensioenfonds van ons land ABP is de verlaging een stuk lager, namelijk 0,5 procent.

Het drietal fondsen verkeert al een paar jaar in financiële problemen door een niet juiste rekenrente. De fondsen gebruiken als onjuiste verklaring dat hun deelnemers veel ouder worden dan eerder gedacht. Dat geldt wel voor de jongeren die dan ook meer premie zouden moeten betalen, maar niet voor de ouderen die altijd de premie hebben betaald die hoort bij hun levensverwachting.  Alleen voor het leven langer dan voorzien na de pensioendatum is niet betaald. In een artikel van de NOS van 30 januari wordt minister SZW Asscher geciteerd  dat hij geen geld heeft voor compensatie van de effecten van de verlaagde koopkracht van grote groepen mensen. De ouderenkoepel CSO beticht minister SZW Asscher echter van ‘liegen met statistieken’ volgens hun persbericht van 30 januari. Het is volgens de CSO niet waar dat ouderen in gelijke mate de klos zijn.

Beloven en doen lijken twee verschillende zaken
Het VVD-Kamerlid Van Nieuwenhuizen zei echter in een debat dat haar partij gehouden kan worden aan de belofte dat er een compensatie komt voor inkomensgroepen die er meer dan 4 procent op achteruit gaan. Het moet dan wat haar betreft wel duidelijk zijn dat die achteruitgang is veroorzaakt door het beleid van dit kabinet en niet bijvoorbeeld door het Vijfpartijenakkoord van vorig voorjaar.

Directeur Guus Wouters van PMT  noemt de beslissing ’heel pijnlijk’. “Vooral voor ouderen is het moeilijk. Jongeren kunnen de verlaging in de toekomst nog goedmaken. Maar mensen die al met pensioen zijn, hebben die mogelijkheid niet.” Hij heeft gelijk en daarom is een juiste rekenrente zo belangrijk die veel onnodige kortingen kan voorkomen als de minister van SZW dat zou willen.
“We kunnen niet anders”, zegt ABP-voorzitter Henk Brouwer. “Het is nu zaak om financieel weer zo snel mogelijk boven Jan te geraken.” Mocht dat niet lukken, dan schat het ambtenarenfonds op basis van de huidige cijfers dat het in 2014 nog eens 1,6 procent extra moet korten.
Volgens toezichthouder DNB zullen in totaal ongeveer zeventig pensioenfondsen dit jaar op 1 april een korting moeten doorvoeren door onjuiste regelgeving over de rekenrente.

Verzoek voor aanstelling van buitenlandse deskundigen  voor analyse rekenrente afgewezen
Onze stichting heeft op 3 januari een brief geschreven aan staatssecretaris SZW Klijnsma (zie bijlage ) met het verzoek om de taak van de onderzoekscommissie voor de rekenrente (UFR) te verbreden en door buitenlandse deskundigen  te laten uitvoeren, maar dat voorstel is door de staatssecretaris helaas afgewezen (zie bijlage ). De Tweede Kamer heeft een kopie van zowel onze brief als van het antwoord ontvangen. We hopen dat deze kamerleden achter ons standpunt willen gaan staan. Ook de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) heeft op 29 januari een vergelijkbare brief geschreven (zie bijlage ). Daarnaast heeft de KNVG op 28 januari aan de Tweede Kamer een brief geschreven (zie bijlage )  over het aanbrengen van verbeteringen in het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen om de zeggenschap van gepensioneerden te verbeteren. We hopen dat de parlementariërs willen luisteren naar standpunten uit het pensioenveld.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 4 februari 2013.