1

Op 18 april j.l. maakt de NVOG voorzitter Martin van Rooijen in het Financieel Dagblad duidelijk dat de gepensioneerden het huidige pensioenvoorstel radicaal afwijzen en dat er zonder medewerking van de gepensioneerden er geen pensioenakkoord komt. We zullen desnoods procederen tot het Europese Hof. Want er moeten kostendekkende premies komen; we zeggen toch ook niet dat de premies voor de zorgverzekeringen te hoog zijn, aldus de voorzitter van het NVOG.
In het Parool verscheen 2 dagen later een interview met de advocaat Jurjen Lemstra die optreedt namens de Stichting PensioenFatsoen die onlangs is opgericht door de NVOG om te kunnen procederen als dat noodzakelijk wordt. Want: Gepensioneerden willen serieus worden genomen (kan op verzoek worden toegezonden). Die eventuele procedure zal worden gesteund door de Stichting Pensioenbehoud.

De afdeling Jonge Democraten van D’66 stelt zelfs voor om het collectieve pensioenstelsel individueel te maken.
Dezelfde dag komt de FNV terug op haar eerdere belofte om de pensioenpremies definitief te bevriezen en wil dat die bevriezing toch niet geldt bij schokken op de beurzen of tegenvallende prestaties van pensioenfondsen. Dan moet de pijn worden verdeeld tussen werkgevers en werknemers, alleen hoe wordt niet vermeld. Uitsluitend het risico van langer leven dan voorzien in de prognoses zou geen reden zijn om de premies te verhogen. Dat leidt dan tot korting op de pensioenrechten of langer doorwerken. Een verhoging van de pensioenleeftijd is volgens ons de enige goede oplossing naast kostendekkende premies.

De Algemene Bond voor Ouderen (ANBO) stelt vast: Pensioenproblemen niet veroorzaakt door gepensioneerden (lees meer). Na een heftige interne strijd die nog verder moet worden uitgepraat in mei over wat een goede mix is tussen zekerheid over het pensioen en behoud van koopkracht, wil de FNV wel weer verder praten met de werkgevers over de verdeling van de pensioenpremies en met het kabinet over de mate waarin de AOW gaat meestijgen met de lonen. En dat laatste wil het CNV ook, want ook zij beschouwen de welvaartsvaste AOW als een belangrijk punt van het akkoord dat bij de FNV zelfs op de eerste plaats staat. Er wordt zelfs gesproken over koppeling van de AOW aan de levensverwachting. Maar minister Kamp heeft op 20 april j.l. gesteld dat hij maar weinig geld heeft voor een verhoging van de AOW en dat we in 2040 mogelijk met 68 jaar met pensioen zullen gaan. Dat zal nog wel een aantal pittige gesprekken worden voordat de door de minister Kamp beoogde datum van begin juni voor een akkoord wordt gehaald. Daarnaast stelt de FNV Bondgenoten in haar persbericht van 21 april j.l. (lees meer) dat de werknemers fair play willen van Wientjes in de pensioenonderhandelingen.

Wel waren er enkele bemoedigende kwartaalberichten over een hogere dekkingsgraad van de volgende fondsen: ABP 112%, PMT 101% en PME 99%.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p.
Aanmelding als begunstiger kan via de website www.stichtingpensioenbehoud.nl.
Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in gesprekken met de politiek.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)