Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Pensioenfonds ABP haalt honderden miljoenen verlies terug (4 nov. 2013)

De nieuwszender van RTL maakte dit goede nieuws voor gepensioneerden bij het ABP op 31 oktober bekend. Het pensioenfonds heeft honderden miljoenen euro's binnengehaald door te schikken met een aantal grote zakenbanken, zie deze link. De banken gaan het ABP compenseren voor de verkoop van rommelhypotheken. Dat waren de producten die vijf jaar geleden aan de basis stonden van de crisis. Van die slechte hypotheekproducten  heeft de ING bank eveneens zodanig veel last gehad dat onze overheid moest inspringen met een garantie.
 
Tussen 2005 en 2007, in de topjaren voor de crisis, kocht het ABP grote pakketten van deze rommelhypotheken in de VS. Kort na de aanschaf barstte de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en bleken de hypotheken weinig waard te zijn. Reden voor het ABP om de verkopers aansprakelijk te stellen wegens misleiding en met succes. Eerder werd al geschikt met onder meer de zakenbanken JP Morgan, Deutsche Bank en Goldman Sachs. Als laatste komen nu ook Credit Suisse en Morgan Stanley over de brug met schadevergoedingen. ABP wil niet zeggen voor hoeveel er in het totaal geschikt is. Maar het pensioenfonds zegt wel dat het gaat om bedragen die de moeite waard zijn om jarenlang voor te vechten. Voor een overzicht zie deze link

Het is echter de vraag waarom de grote pensioenfondsen PMT en PME niet eveneens procedures hebben aangespannen tegen deze zakenbanken. Hun vermogensbeheerder     MN Services N.V. had volgens informatie deze rommelhypotheken eveneens aangeschaft voor rekening van beide pensioenfondsen. Terwijl er kon worden geprocedeerd op de Amerikaanse wijze van no cure no pay voor de fondsen. De beide fondsen zouden zijn gewezen op deze mogelijkheid. De fondsen zijn wel via hun administratiekantoor eigenaar van hun deel van MN Services N.V.  Zouden de fondsen gemaakte fouten bij MN Services N.V. soms willen dekken wegens medeverantwoordelijkheid? Dit laakbare niet-handelen zou uitgezocht moeten worden door toezichthouder DNB  in het belang van de deelnemers en gepensioneerden om herhaling te voorkomen.

Gemiddelde dekkingsgraad eind oktober gestegen tot 110 procent
De nieuwsbrief IPN van 30 oktober meldt dat volgens pensioenadviseur Mercer de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in oktober met 2 tot 3 procentpunten is gestegen. Dat is goed nieuws na de vorige nieuwsbrief.

Door het middelingseffect van de rentetermijnstructuur over de voorafgaande drie maanden, is de rekenrente met 8 basispunten gestegen. Daardoor namen de verplichtingen met gemiddeld 1,25 procent af en steeg de dekking met een gelijk percentage. Een gemiddeld aandelenrendement in oktober van 4 procent stuwde de dekking van het gemiddelde fonds verder op met nog eens 1 tot 1,5 procent. Geconstateerd wordt dat de marktrente in de loop van oktober per saldo vrijwel gelijk is gebleven. Volgens de pensioenadviseur ligt het driemaandsgemiddelde van de rente nu 6 basispunten hoger dan de marktrente. Een stijging van 2 à 3 procentpunt in oktober tilde de gemiddelde dekking naar 109 à 110 procent. Laten we hopen dat ABP, PMT en PME nu boven water komen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 4 november 2013.