1

De nieuwszender van RTL maakte dit goede nieuws voor gepensioneerden bij het ABP op 31 oktober bekend. Het pensioenfonds heeft honderden miljoenen euro's binnengehaald door te schikken met een aantal grote zakenbanken, zie deze link. De banken gaan het ABP compenseren voor de verkoop van rommelhypotheken. Dat waren de producten die vijf jaar geleden aan de basis stonden van de crisis. Van die slechte hypotheekproducten  heeft de ING bank eveneens zodanig veel last gehad dat onze overheid moest inspringen met een garantie.
 
Tussen 2005 en 2007, in de topjaren voor de crisis, kocht het ABP grote pakketten van deze rommelhypotheken in de VS. Kort na de aanschaf barstte de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en bleken de hypotheken weinig waard te zijn. Reden voor het ABP om de verkopers aansprakelijk te stellen wegens misleiding en met succes. Eerder werd al geschikt met onder meer de zakenbanken JP Morgan, Deutsche Bank en Goldman Sachs. Als laatste komen nu ook Credit Suisse en Morgan Stanley over de brug met schadevergoedingen. ABP wil niet zeggen voor hoeveel er in het totaal geschikt is. Maar het pensioenfonds zegt wel dat het gaat om bedragen die de moeite waard zijn om jarenlang voor te vechten. Voor een overzicht zie deze link

Het is echter de vraag waarom de grote pensioenfondsen PMT en PME niet eveneens procedures hebben aangespannen tegen deze zakenbanken. Hun vermogensbeheerder     MN Services N.V. had volgens informatie deze rommelhypotheken eveneens aangeschaft voor rekening van beide pensioenfondsen. Terwijl er kon worden geprocedeerd op de Amerikaanse wijze van no cure no pay voor de fondsen. De beide fondsen zouden zijn gewezen op deze mogelijkheid. De fondsen zijn wel via hun administratiekantoor eigenaar van hun deel van MN Services N.V.  Zouden de fondsen gemaakte fouten bij MN Services N.V. soms willen dekken wegens medeverantwoordelijkheid? Dit laakbare niet-handelen zou uitgezocht moeten worden door toezichthouder DNB  in het belang van de deelnemers en gepensioneerden om herhaling te voorkomen.

Gemiddelde dekkingsgraad eind oktober gestegen tot 110 procent
De nieuwsbrief IPN van 30 oktober meldt dat volgens pensioenadviseur Mercer de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in oktober met 2 tot 3 procentpunten is gestegen. Dat is goed nieuws na de vorige nieuwsbrief.

Door het middelingseffect van de rentetermijnstructuur over de voorafgaande drie maanden, is de rekenrente met 8 basispunten gestegen. Daardoor namen de verplichtingen met gemiddeld 1,25 procent af en steeg de dekking met een gelijk percentage. Een gemiddeld aandelenrendement in oktober van 4 procent stuwde de dekking van het gemiddelde fonds verder op met nog eens 1 tot 1,5 procent. Geconstateerd wordt dat de marktrente in de loop van oktober per saldo vrijwel gelijk is gebleven. Volgens de pensioenadviseur ligt het driemaandsgemiddelde van de rente nu 6 basispunten hoger dan de marktrente. Een stijging van 2 à 3 procentpunt in oktober tilde de gemiddelde dekking naar 109 à 110 procent. Laten we hopen dat ABP, PMT en PME nu boven water komen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 4 november 2013.    

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)