1

Er gebeurt achter de schermen van alles: de sociale partners zijn nog aan het onderhandelen over een ander pensioenstelsel waarin alle pensioenrechten “zacht”  worden in plaats van de huidige “harde” nominale pensioentoezeggingen met de nu al weer enige jaren “zachte” indexatie, dus een voorwaardelijke toezegging voor indexatie tenminste als het resultaat van het fonds het toelaat. Deze toezeggingen van nu heten in modern jargon Defined Benefits (DB).

In het eerder genoemde Pensioenakkoord in de Stichting van de Arbeid (werkgevers en werknemers) van juni 2010 staat de afspraak om ernaar te streven dat de pensioenrechten voortaan moeten uitgaan van wat de werkgevers kunnen betalen, in modern jargon Defined Contributions (DC) zonder de bestaande vaste pensioenrechten te respecteren of in te bouwen. De hoogte van het op de pensioenleeftijd uit te keren pensioen zou dan worden bepaald door het beleggingsresultaat van het pensioenfonds, de levensverwachting e.d. Hetgeen een grote onzekerheid geeft voor gepensioneerden en vermoedelijk ook lagere pensioenen, terwijl de niet uitgekeerde indexatie gedurende de laatste jaren (circa -8%) toch al een grote aanslag doet op de koopkracht van gepensioneerden. En het pensioen van circa 50.000 van de circa 2 mln gepensioneerden met een aanvullend pensioen boven de AOW is ook nog gekort per 1 januari j.l. Het artikel Is Nederland wel zo democratisch als wij graag denken van Prof. dr B.M.S. van Praag (lees hier) beschrijft de huidige problematiek met windmolens en pensioenen heel goed.

Daarom is het niet te begrijpen en ongeloofwaardig dat de werkgeversvoorzitter Wientjes in zijn antwoord onlangs schreef dat in het voorgestelde pensioenstelsel de focus zal verschuiven naar “reële” pensioenen. Onder “reële” pensioenen verstaat het VNO-NCW het bovengenoemde geheel “zachte” stelsel, in modern jargon Defined Ambitions (DA). Maar dat hij met droge ogen letterlijk durft te schrijven:

En zonder dat er sprake kan zijn van garanties, biedt dit wel perspectief op een pensioensysteem met een hogere kwaliteit dan het huidige”  is toch wel verbijsterend. Uitgebreid recent onderzoek van De Nederlandse Bank en Pensioenkijker hebben aangetoond dat de werkenden een zeker(der) pensioen belangrijker vinden dan de pensioenleeftijd en dat hij/zij daar ook nog (behoorlijk) voor wil betalen. Het is dus omgekeerd: een zeker nominaal vast pensioen plus zachte indexatie is van veel hogere kwaliteit dan een zacht nominaal pensioen met zachte indexatie.  Dat is dubbele onzekerheid en dat hebben we het VNO ook laten weten.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers resp. ondersteuners gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)