Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

22 mei 2011

De kop in het AD van 14 mei j.l. is wel heel treffend: “FNV lost interne ruzie op met ‘toverformule’. Voorzitter Jongerius zegt daarin dat “Er gaat geld naar de buffers en naar de verhogingen. Geen of-of, maar en-en.” Gesteld werd dat zij een compromis hadden gevonden waarbij deelnemers zowel zekerheid over hun pensioen behouden (dus buffers opbouwen en aanhouden), als ook een geregelde verhoging van hun pensioen krijgen om de inflatie te compenseren.” Dit standpunt is bereikt dankzij de oppositie van FNV Bondgenoten die de zekerheid eiste dat het pensioen zelden of nooit echt verlaagd zou worden. Fondsen blijven er verder naar streven om op termijn dezelfde zekerheid te kunnen bieden over de hoogte van het pensioen als nu. 

Het is afwachten hoe de werkgevers hierop zullen reageren, vermoedelijk niet positief. Die dachten de financiële buit al binnen te hebben: vaste te lage premies en geen verantwoordelijkheid meer voor het pensioen van de werknemer. Maar de NVOG heeft de vakbeweging en de werkgevers opgeroepen de pensioenproblemen op te lossen binnen het bestaande stelsel. Zij is ervan overtuigd dat dit mogelijk is.

Nadat de ruzie binnen de FNV was opgelost, is voor de vakbond MHP (Midden en Hoger Personeel) “een akkoord met de FNV nu realistisch en realiseerbaar”. En
“Wij zeggen al vanaf het begin ‘ja, mits…’ Wij vertrouwen erop dat we met de FNV kunnen werken aan oplossingen voor: het borgen van de pensioenrechten, koopkrachtbehoud van aanvullende pensioenen, een flankerend ouderenbeleid op de arbeidsmarkt en medeverantwoordelijkheid van werkgevers in een toekomstig pensioenstelsel.” Hierin kan iedereen zich wel vinden, maar de vraag is natuurlijk op welke wijze de pensioenrechten volgens de MHP geborgd dienen te worden. De MHP-woordvoerder Eddy Hacket verklaart dat “Het signaal van de FNV geeft vertrouwen, dat er een basis is om verder te gaan werken aan het beoogde eindresultaat.” Weet u welk eindresultaat nu door hen wordt beoogd? Ik niet.

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) heeft op 15 mei j.l. een aardig artikel Griekse en andere drama’s geschreven (lees meer). De NBP met circa 10.000 leden beoogt hetzelfde als onze Stichting Pensioenbehoud. Zij toont aan welk oneerlijk of dubbelspel sommige organisaties spelen zoals de ANBO.

Maar ook andere vakorganisaties roeren zich zoals het Alternatief voor Vakbond (AVV) die de pensioenen heel anders willen organiseren met onderlinge waarborgmaatschappijen met directe inspraak voor elke pensioendeelnemer, maar zonder garanties. De beleggingen gaan dan per leeftijdsgroep en de uitkering wordt vastgesteld in beleggingseenheden, zodat de hoogte elke maand kan fluctueren met de financiële markten. Dit idee lijkt mij niet aantrekkelijk.

Maar er is ook voorzichtig positief nieuws te melden vanuit de ivoren toren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister kamp is nu bereid om pensioenfondsen minder afhankelijk te maken van bewegingen op de financiële markten en wil het Financieel Toetsingskader (FTK) aanpassen dat De Nederlandse Bank hanteert bij haar toezicht op pensioenfondsen. Op welke wijze zullen we moeten afwachten. Dick Sluimers van het APG (pensioenbeheerder van o.a. het ABP) is in ieder geval enthousiast. Op onze website kunt de brief en de bijlage hierover vinden (kijk bij de afkorting SZW met risicovrije rentes van 17.5.11).

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p.
Aanmelding als begunstiger kan via de website www.stichtingpensioenbehoud.nl.
Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in gesprekken met de politiek.

Bedankt alvast en tot 19 juni wegens vakantie.
Uw voorzitter Erik Daae