Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Onterechte kritiek op babyboomers en gepensioneerden (30 okt. 2012)

De uitgelekte plannen van de VVD en PvdA voor een nieuw regeerakkoord zullen een sterke nivellering tot gevolg zal hebben. De voorzitter Martin van Rooijen van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden KNVG laat aan de informateurs  duidelijk weten dat deze plannen een ramp voor de pensioneerden zullen zijn en daarom onacceptabel (zie bijlage ).

Kritiek op het vermogen van babyboomers en gepensioneerden
Daarnaast neemt in de media de kritiek op ouderen en gepensioneerden hand over hand toe omdat zij niet een deel van hun vermogen (en inkomen)zouden willen overdragen aan de jongeren. De Nederlandsche Bank bericht in haar bulletin De vermogens van jong en oud van 25 oktober (zie bijlage ): “Uit figuur 2 blijkt dat jongere huishoudens gemiddeld een hogere hypotheekschuld hebben dan oudere huishoudens. Gedurende het werkzame leven verbetert de netto vermogenspositie. Oudere huishoudens hebben een groter opgebouwd pensioenvermogen, een lagere hypotheek-schuld en meer overige financiële bezittingen, waaronder spaartegoeden, aandelen en obligaties. Na het werkzame leven gebruiken oudere huishoudens het opgebouwde vermogen om in hun levensonderhoud te voorzien, waardoor het vermogen weer slinkt. Ten opzichte van 1993 zijn de netto vermogens van de oudere huishoudens met betrekking tot het inkomen weliswaar sterk gegroeid, maar de netto vermogens van jongere huishoudens blijken juist te zijn afgenomen.”

Die afname van netto vermogens van jongeren is niet goed. Dat ligt voor de hand voor een jongere generatie die een veel hoger consumptiepeil kent dan de ouderen toentertijd en veel op de pof koopt.  Want in de tijd dat de ouderen jong waren, spaarden zij relatief veel meer ondanks hun weinig luxueuze jeugd. Als oudere heb je een hoger inkomen en meer vermogen opgebouwd ten opzichte van  een jongere. Maar dat kan niet de morele basis vormen voor nog meer  gedwongen vermogensoverheveling. Dat doet de erfbelasting al meer dan genoeg.  

Kritiek op het inkomen van babyboomers en gepensioneerden
In het artikel Afrekening tussen de generaties van prof. Paul Schnabel in de NRC van 27 oktober stelt hij dat de dertigers de zwaarste lasten hebben. Zijn argument daarvoor is dat slechts 3% van de 65+’ers een inkomen onder de armoedegrens heeft zonder te vermelden dat deze ‘lage-inkomensgrens’ (CBS) ongeveer gelijk is aan de AOW. Schnabel stelt verder in zijn artikel dat ondanks een bescheiden aanvullend pensioen van een paar honderd euro het gemiddelde inkomen van de ouderen “toch duidelijk boven dat van de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar ligt.” Kennelijk doelt hij op de groep 45-65 jaar, maar die groep werkt nog aan de carrière met een stijgend inkomen. Zijn retorische vraag aan het eind van het artikel is of zestigers niet nog meer zouden moeten zorgen voor de dertigers gezien hun benarde financiële positie.

Deze financiële  zorgen voor de dertigers zijn er vanwege de mindere sociale voorzieningen voor de jongeren in de toekomst. Zoals prof. Henry Beunders in dezelfde NRC schrijft in zijn artikel Nieuwe zondebok: de babyboomers met als ondertitel: Vroeger stonden de babyboomers voor groei en de opbouwjaren. Nu krijgen ze de schuld van de crisis in plaats van de ‘bonusgraaiers’. Hij is van mening dat bij de huidige financieel-economische angst de politiek en de media de jongeren als  reddings-boei zien voor eigen overleven door een hele bevolkingsgroep tot zondebok te maken: de baby-boomers. “Deze tactiek lijkt voor politici die moeten bezuinigen, logisch. Als er moet worden bezuinigd, pak dan de gepensioneerden met een goed pensioen. En verlaag daarmee de beloftes aan alle nieuwere generaties”. Het heeft geen nut om een bepaalde generatie die er niets aan kan doen dat ze toen geboren werd, aansprakelijk te stellen voor de financiële problemen van heden ten dage.

Laten we zorgen voor een hoger inkomen van deze middeninkomens door de abnormale bonussen en topinkomens van bankiers, leiders van (semi-)publieke instellingen e.d. aan te pakken. En dat behalve bij de AOW elke generatie zijn eigen kosten betaald.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 29 oktober 2012.