Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Niet-kostendekkende premie leidt tot slecht pensioen voor iedereen (15 dec. 2014)

De ouderenorganisaties KNVG, CSO en NVOG hebben dit weekend een brandbrief gestuurd aan de leden van de Eerste Kamer met de bovengenoemde waarschuwing. Deze kamerleden moeten 16 en 17 december beslissen over het rampzalige wetsvoorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken en Wekgelegenheid Jetta Klijnsma over haar voorstel voor een nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK), de rekenregels voor pensioenfondsen. Ook de Stichting Pensioenbehoud heeft een aantal brandbrieven geschreven aan de Eerste kamer en vragen daarover beantwoord van kamerleden. Laten we hopen dat het verstand in de Eerste Kamer straks de overhand zal hebben.

De reden van de kritiek is dat de pensioenwetgeving door het kabinet zo complex wordt gemaakt, dat een goed en geïndexeerd pensioen voor iedereen uit beeld verdwijnt. Door systematisch te lage premies mogelijk te maken, bouwen werkenden een veel te laag pensioen op en zien gepensioneerden hun koopkracht alsmaar teruglopen. ‘Daarom mogen de nieuwe pensioenvoorstellen die deze week in de Eerste Kamer worden behandeld, nooit worden aangenomen.’ Dat stellen de ouderenorganisaties KNVG, NVOG en CSO in een oproep aan de leden van de Eerste Kamer en de Stichting pensioenbehoud, maar ook de vakbonden en anderen ondersteunen dat standpunt.

Alleen al tussen 2010 en 2015 hebben de pensioenfondsen 13,6 miljard euro minder premie in rekening gebracht dan ze nodig hadden. Dat is schadelijk voor het pensioen van iedereen, zowel werkenden als gepensioneerden. ‘De plannen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn veel meer gericht op minimalisatie van de premie voor werkenden dan op een goed pensioen voor iedereen en een sterke vermogenspositie van de pensioenfondsen’, stellen de ouderenorganisaties.

Op basis van de cijfers uit het verleden die staatssecretaris Klijnsma aan de Eerste Kamer stuurde, kan niet anders geconcludeerd worden dan dat ook in de toekomst mogelijke overrendementen van de pensioenfondsen stelselmatig worden aangewend voor premiekortingen in plaats van voor indexatie en versterking van het vermogen van pensioenfondsen.

De ouderenorganisaties vinden dat de nieuwe pensioenregels van staatssecretaris Klijnsma de kansen op een goed en zoveel als mogelijk geïndexeerd pensioen structureel uitholt. Ze verwijten de staatssecretaris dat haar wetsvoorstel voor het nieuw financieel toetsingskader op basis van gedempte premie op geen enkele wijze zal bijdragen aan een gezond en robuust pensioenstelsel en ook niet zal leiden tot het gewenste ‘herstel van vertrouwen’. De organisaties vragen de Eerste Kamer dan ook te bevorderen dat de Pensioenwet zo wordt aangepast dat de feitelijke premie minstens gelijk dient te zijn aan de echte kostendekkende premie.

Uit de berekeningen van de staatssecretaris zelf blijkt dat een van haar belangrijkste doelstellingen, namelijk een premieverlaging ter stimulering van koopkracht, niet wordt behaald. Volgens opgave van de staatssecretaris stijgt de gedempte premie van € 14,5 miljard in 2014 naar € 15,7 miljard in 2015. Dit betekent dat ook de feitelijke premie in 2015 dus niet zal dalen, maar zelfs fors zal stijgen. De ouderenorganisaties CSO, KNVG en NVOG hebben deze aspecten gezamenlijk uitgewerkt in een nadere analyse en die is ter beschikking gesteld aan de Kamerleden.

Nu de staatssecretaris heeft aangekondigd in het voorjaar van 2015 te komen met een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van het pensioenstelsel, is dat bij uitstek een reden om de behandeling van het wetsvoorstel tenminste uit te stellen. Het wetsvoorstel behoort immers het sluitstuk te zijn van het debat over de toekomst van het stelsel in plaats van een tussenstap.

U kunt uw proteststem over dit slechte wetsontwerp ook laten horen aan de leden van de Eerste Kamer door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 15 december 2014.