Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

20 februari 2011

Het gesprek met de PVV afgelopen week was positief, er was veel begrip voor onze standpunten en de gesprekspartners waren goed geïnformeerd. Alleen een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd was een heikel politiek punt bij de PVV. De gesprekken met de andere politieke partijen volgen nog in maart na het crocusreces van de Tweede Kamer.

De uitzending van Zembla en de heisa die dat heeft gegeven in de media zal u niet zijn ontgaan. Vanwege de verkiezingen heeft de Tweede Kamer al een hoorzitting op 31 maart a.s. vastgesteld om deskundigen te horen over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen met name over de genomen risico’s en de matige kwaliteit van het beleggingsbeleid, waardoor er veel opbrengsten gemist zouden zijn. Zembla heeft zich bij deze uitzending gebaseerd op een rapport van Bureau Bosch (lees meer) dat is te downloaden op de website van Zembla. Maar Frits Bosch heeft intussen wel medegedeeld dat hij rekenfouten heeft gemaakt.

Een punt dat vaststaat is dat in de bekeken periode 1990 tot 2010 is er veel te weinig pensioenpremie betaald die daardoor ver van kostendekkend was. Het gaat hier wel om 100 tot 150 miljard euro voor alle pensioenfondsen samen volgens prof. Theo Kocken, hoogleraar risicobeheer aan de Vrije Universiteit. Alleen al bij het ABP is in die periode 25 tot 30 miljard euro te weinig pensioenpremie ontvangen, aldus prof. Jean Frijns toenmalig financieel directeur van het ABP.

Minister Kamp heeft al vragen van de Tweede Kamer over de uitzending moeten beantwoorden, maar hij herkende de gepubliceerde cijfers niet.
Daarnaast mogen er schriftelijke standpunten van tevoren worden ingebracht vóór de hoorzitting en het bestuur overweegt om ook een bijdrage te leveren.

Intussen wachten we met spanning af wanneer en met welke voorstellen de sociale partners komen over een aangepast pensioenstelsel.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae