1

Het gesprek met de PVV afgelopen week was positief, er was veel begrip voor onze standpunten en de gesprekspartners waren goed geïnformeerd. Alleen een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd was een heikel politiek punt bij de PVV. De gesprekken met de andere politieke partijen volgen nog in maart na het crocusreces van de Tweede Kamer.

De uitzending van Zembla en de heisa die dat heeft gegeven in de media zal u niet zijn ontgaan. Vanwege de verkiezingen heeft de Tweede Kamer al een hoorzitting op 31 maart a.s. vastgesteld om deskundigen te horen over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen met name over de genomen risico’s en de matige kwaliteit van het beleggingsbeleid, waardoor er veel opbrengsten gemist zouden zijn. Zembla heeft zich bij deze uitzending gebaseerd op een rapport van Bureau Bosch (lees meer) dat is te downloaden op de website van Zembla. Maar Frits Bosch heeft intussen wel medegedeeld dat hij rekenfouten heeft gemaakt.

Een punt dat vaststaat is dat in de bekeken periode 1990 tot 2010 is er veel te weinig pensioenpremie betaald die daardoor ver van kostendekkend was. Het gaat hier wel om 100 tot 150 miljard euro voor alle pensioenfondsen samen volgens prof. Theo Kocken, hoogleraar risicobeheer aan de Vrije Universiteit. Alleen al bij het ABP is in die periode 25 tot 30 miljard euro te weinig pensioenpremie ontvangen, aldus prof. Jean Frijns toenmalig financieel directeur van het ABP.

Minister Kamp heeft al vragen van de Tweede Kamer over de uitzending moeten beantwoorden, maar hij herkende de gepubliceerde cijfers niet.
Daarnaast mogen er schriftelijke standpunten van tevoren worden ingebracht vóór de hoorzitting en het bestuur overweegt om ook een bijdrage te leveren.

Intussen wachten we met spanning af wanneer en met welke voorstellen de sociale partners komen over een aangepast pensioenstelsel.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)