Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

2 januari 2011

Het bestuur van de Stichting Pensioenbehoud wenst alle begunstigers een voorspoedig en gezond 2011 met behoud van hun pensioen.

Door het in december j.l. overdragen van het bedrijfspensioenfonds van Nutreco aan de pensioenverzekeraar Aegon wegens dreigende korting op de bestaande pensioenrechten is pijnlijk duidelijk geworden welke wettelijke verschillen er bestaan tussen pensioenfondsen en verzekeraars.
Deze verschillen zijn echter nooit (zo) gecommuniceerd door de pensioenfondsen!

Zoals omschreven in het F.D. van 29 december 2010 (lees hier) mocht een achtergestelde lening van Nutreco aan het pensioenfonds niet worden meegeteld voor de dekkingsgraad en door Aegon wel die daardoor een hogere dekkingsgraad bereikte. En dat geldt ook voor de wijze van berekening van de rentestand. Daardoor krijgen alle deelnemers nu een 100% garantie van Aegon voor hun opgebouwde pensioenen in plaats van een korting. Voor de indexatie van de pensioenen zal Nutreco de komende jaren wel extra stortingen doen voor een indexatiepot. Dat vormen van een indexatiepot zouden bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen waar noodzakelijk ook moeten doen zoals bij de notarissen en apothekers!

Maar er ook nog een andere mogelijkheid voor verhaal van pensioenverlies en dat is bij de werkgever zoals vermeld in het artikel van het F.D. van 30 december j.l. (lees hier ). Ingeval het korten op pensioenen niet is opgenomen in de pensioenovereenkomst en het pensioenreglement, dan kan de (ex-)werkgever worden aangesproken! Dat biedt in voorkomend geval hopelijk compensatie voor pensioenverlies, want de afspraken over het pensioen van de werknemer zijn met de werkgever afgesloten en niet met het pensioenfonds.

Maar de bedreiging van het Pensioenakkoord van de STAR van 4 juni 2010 van de sociale partners (lees hier ) heeft een andere basis n.l. de bestaande vaste pensioenen afhankelijk te willen maken van het jaarlijkse beleggingsresultaat van het pensioenfonds en de levensverwachting. En dat pensioen zal naar verwachting dan lager zijn dan nu en onvoorspelbaar. In januari van dit nieuwe jaar beginnen we met het lobbywerk en we houden u hiervan op de hoogte.