Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

2 december 2010

De afgelopen week is er veel gebeurt. Het pensioenfonds van Smit Internationale dat moest korten op de pensioenen maar daarvan wordt gered door een eenmalige storting door de nieuwe eigenaar Bos Kalis. Maar het pensioenfonds van de tandartsen, een gesloten pensioenfondsen waar geen premies meer binnenkomen, moet de pensioenen eveneens korten in 2011 evenals het pensioenfonds van de notarissen. Maar daar is volgens de media van slecht beleid sprake geweest.

 Maar nu is er een bijzondere beslissing genomen door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het qua grootte tweede pensioenfonds van Nederland.
Voor 2011 heeft het bestuur het volgende besloten:

-         de pensioenen gaan niet omhoog (geen indexering);

-         de pensioenpremie stijgt licht;

-         het opbouwpercentage gaat omlaag.

 Omdat het bestuur een tijdelijke maatregel wilde nemen in verband met het langer leven, heeft het bestuur gekozen om voor dezelfde premie minder pensioen op te bouwen. Dat betekent langer werken voor het hetzelfde pensioen, gemiddeld vier maanden. Maar nu komt het belangrijke punt voor de gepensioneerden: “Over de wijze waarop we moeten omgaan met het pensioen dat u al heeft opgebouwd, in combinatie met langer leven, wachten wij de besluitvorming in de Stichting van de Arbeid af. Dat betekent dat dit grote pensioenfonds de bestaande pensioenen respecteert en niet verlaagd in 2011 in afwachting of dan wel hoe het Pensioen-akkoord van 4 juni 2010 (zie onder: “Berichtgeving over pensioen” op de website) door de politiek wordt overgenomen.

 Maar in dat Pensioenakkoord staat nu juist dat alle vaste pensioenen variabel moeten worden gemaakt afhankelijk van het beleggingsresultaat van het fonds zonder de bestaande pensioenrechten te respecteren. Gelukkig voor de gepensioneerden dat dit pensioenfonds daar niet op vooruit loopt en de onderhandelingen afwacht. Maar daar is een deel van het bestuur afkomstig uit de vakbeweging het weer niet mee eens.

 Het pensioenfonds van Ballast Nedam verlaagt  wel de pensioenen in 2011 met 3%, ook voor de gepensioneerden. Dus een geheel verschillend beleid bij de diverse fondsen, maar de Stichting Pensioenbehoud zet zich sterk in voor het behoud van de opgebouwde pensioenrechten in een nieuw pensioensysteem dat in de maak is en dat deze uitkeringen niet variabel worden gemaakt op basis van de jaarlijkse uitkomst van o.a. het beleggingsbeleid.

 Intussen wordt gezocht naar een sterke partner om mee samen te werken. Ik hoop u volgende week daarover meer te kunnen berichten.